Sự sinh sản của côn trùng lớp 5 tuần 28

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Sơn Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:29' 08-04-2012
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 140
Số lượt thích: 0 người
MỖI THẦY GIÁO, CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO.
UBND HUYỆN THANH SƠN
Nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo về dự giờ lớp 5b!
Giáo viên: Nguyễn Thị Lan
Đơn vị: Phòng GD&ĐT Thanh Sơn
PHÒNG GD&ĐT THANH SƠN
Thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2012
Khoa học

Kiểm tra bài cũ:
1. Đa số động vật chia ra làm mấy giống?
Là những giống nào?

Đa số động vật chia thành hai giống: Giống đực và giống cái.
2. Kể tên các con vật đẻ trứng và các con vật đẻ con mà em biết.
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2012

Hãy kể tên một số loài
côn trùng mà em biết?
Khoa học
Một số loài côn trùng
Khoa học - tiết 56
SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG
Hoạt động 1: Tìm hiểu về bướm cải
1
2
3
4
5
a)
b)
c)
a)
b)
a)
Trứng
Sâu (ấu trùng)
Nhộng
Bướm
b)
Hình 1:Trứng
(Thường đẻ vào mùa hè, sau 6-8 ngày, trứng nở thành sâu)
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2012
Khoa học - tiết 56
SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG
Hình 2a, 2b, 2c: Sâu (ấu trùng)
(Sâu ăn lá lớn dần, chúng lột xác và lớp da mới hình thành. Khoảng 30 ngày, sâu ngừng ăn)
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2012
Khoa học - tiết 56
SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG
Hình 3a,3b: Nhộng
(Sâu leo lên tường, hàng rào.Vỏ sâu nứt ra và biến thành nhộng)
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2012
Khoa học - tiết 56
SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG
Hình 4a, 4b: Bướm
(Trong vòng 2,3 tuần,một con bướm nhăn nheo chui ra khỏi kén.Tiếp đến bướm xòe đôi cánh cho khô rồi bay đi)
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2012
Khoa học - tiết 56
SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG
Khoa học - tiết 56
SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG
Hoạt động 1: Tìm hiểu về bướm cải:
Bướm trứng sâu
nhộng bướm
Bắt sâu, diệt bướm,
phun thuốc trừ sâu, …
Ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất?
Ở giai đoạn sâu, bướm cải gây thiệt hại nhất, sâu ăn lá rau rất nhiều.
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2012
Khoa học - tiết 56
SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG
Hoạt động 1:Tìm hiểu về bướm cải:
Khoa học - tiết 56
SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG
Hoạt động 2: Tìm hiểu về gián, ruồi:
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2012
Khoa học - tiết 56
SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG
Hoạt động 2: Tìm hiểu về gián, ruồi:
Trứng
Gián
Trứng
Dòi (ấu trùng)
Nhộng
Ruồi
Chỉ vào từng sơ đồ và nói về sự sinh sản của gián và ruồi.
Sơ đồ sự sinh sản của gián
Sơ đồ sự sinh sản ruồi
Sơ đồ sự sinh sản của gián
Sơ đồ sự sinh sản của ruồi
Thảo luận nhóm đôi và hoàn thành bảng sau:
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2012
Khoa học - tiết 56
SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG
Ruồi
Gián
1. So sánh chu trình sinh sản:

- Giống nhau:

- Khác nhau:
- Đẻ trứng

- Trứng nở ra thành dòi
(ấu trùng). Dòi hóa nhộng.
Nhộng nở ra ruồi.
- Đẻ trứng.

- Trứng nở ra thành gián con
mà không qua các giai đoạn
trung gian.
2. Nơi đẻ trứng
- Nơi có phân, rác thải, xác
động vật chết….
- Xó bếp, ngăn kéo, tủ bếp,
tủ quần áo….
3. Cách tiêu diệt
- Giữ vệ sinh môi trường
nhà ở, nhà vệ sinh,
chuồng trại chăn nuôi…
- Phun thuốc diệt ruồi.

- Giữ vệ sinh môi trường
nhà ở, nhà vệ sinh, nơi để
rác, tủ bếp, tủ quần áo….
- Phun thuốc diệt gián.
Kết luận:
Tất cả các côn trùng đều đẻ trứng.
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2012
Khoa học - tiết 56
SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG
Hoạt động 3: Hãy vẽ (hoặc viết) sơ đồ chu trình sinh sản của một loài côn trùng mà em biết.
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2012
Khoa học - tiết 56
SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG
Chu trình sinh sản của ong
Chu trình sinh sản của muỗi
Chu trình sinh sản của châu chấu
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2012
Khoa học - tiết 56
SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG
Sơ đồ chu trình sinh sản của một loài côn trùng.
TRÒ CHƠI
Ai sẽ được mời?
Củng cố:
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2012
Khoa học - tiết 56
SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG
Dung
Di?p
H?nh
H?ng
H?i
H?ng
L?
Lin
K Linh
N Linh
Lương
Nhật
Quốc
Quyết
Tâm
D Tân
Đ Tân
Thắng
Tiến
Toại
Trang
Tuấn
Sơn
Văn
Việt
Xuân
Yến
Bạn đã được chọn
Ai sẽ được mời?
Nêu chu trình sinh sản của bướm cải.
Hằng
Dũng
Điệp
Hạnh

Hằng

Hồi
Hồng
Lệ
Liên
K Linh
N Linh
Lương
Nhật
Quốc
Quyết
Tâm
D Tân
Đ Tân
Thắng
Tiến
Toại
Trang
Tuấn
Sơn
Văn
Việt
Xuân
Yến
Quốc
Tiếp tục chọn nhé!
Để giảm thiệt hại cho hoa màu do côn trùng gây ra, ta làm gì?
Diệt bướm, bắt sâu, phun thuốc trừ sâu,…
Bạn đã được chọn
Dũng
Lệ
Hạnh
Hằng
Hồi
Hồng
Điệp
Tâm
Liên
K Linh
N Linh
Lương
Nhật
Quốc
Quyết
DTân
Đ Tân
Thắng
Tiến
Toại
Trang
Tuấn
Sơn
Văn
Việt
Xuân
Yến
Tiếp tục chọn nhé.
Nêu chu trình sinh sản của gián, ruồi.
Chúc mừng bạn!
Dũng
Điệp
Hạnh

Hằng

Hồi
Hồng
Lệ
Liên
K Linh
N Linh
Lương
Nhật
Quốc
Quyết
Tâm
D Tân
Đ Tân
Thắng
Tiến
Toại
Trang
Tuấn
Sơn
Văn
Việt
Xuân
Yến
Chúc bạn được chọn
Xuân
Nêu những cách diệt gián, ruồi mà em biết.
* Phun thuốc diệt gián, ruồi.
* Giữ vệ sinh môi trường nhà ở, nhà bếp, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi,..
Tiếp tục chọn nhé!
D?n dị:

Chu?n b? bi:
S? sinh s?n c?a ?ch
Sưu tầm
tranh ảnh về loài ếch.
Ôn lại bài.
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2012
Khoa học - tiết 56
SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG
Chúc các thầy giáo, cô giáo sức khỏe, hạnh phúc!
MỖI THẦY GIÁO, CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO.
CHÚC CÁC EM NGOAN, HỌC TỐT.