Gốc > Mục:Thời khóa biểu >
title:19-->20/01/2013
date:17-01-2013
sender:Nguyễn Nam
source:
type:xls
Trường ĐH Đồng Tháp
KHOA TIỂU HỌC MẦM NON
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP VỪA HỌC VỪA LÀM - TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

LỚP Buổi ĐHGDTH12 ĐHMN12A ĐHMN12B ĐHMN12C CĐMN12 TCGDMN12A TCGDMN12B ĐHGDTH11 ĐHMN11A ĐHMN11B ĐHMN11C CĐMN11A CĐMN11B TCGDMN11
THỨ ĐH LT(49) ĐH LT(63) ĐH LT(55) ĐH LT(58) CĐLT(86SV) TC(66) TC(66) ĐH LT ĐH LT ĐH LT LT (63 SV) CĐLT CĐLT TC(74SV)

"Thứ bảy
19/01/2013" S "PPDH toán 2
(C.Châu)
P:14A1" Nghỉ Ngoại ngữ CN1 (Cô Linh) P: 1A2 "Bệnh trẻ em
(Cô. Vân )
P: GĐ8" Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ "Giáo dục GĐ & LG
(Cô. Nga )
P: Xin11A1" Nghỉ Nghỉ "Múa vàdạy múa (C.Chương )
P:THMN A1"
C "PPDH toán 2
(C.Châu)
P:14A1" Nghỉ "Bệnh trẻ em
(Cô. Vân )
P: 1A2" PP làm đồ chơi (Cô Anh) P: GĐ8 Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ "Giáo dục GĐ & LG
(Cô. Nga )
P: Xin11A1" Nghỉ Nghỉ "Múa vàdạy múa (C.Chương )
P:THMN A1"
"Chủ Nhật
20/01/2013" S "Tiếng Việt 2
(T. Hùng )
P: 2A2" Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ "Tổ chức cho trẻ vui chơi
(C.Nguyệt )
P: 3A1" "Chính trị
(T. Lập )
P: 2A1" Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ "PP làm quen với VH
(C.Hà )
P:1A1"
C "Tiếng Việt 2
(T. Hùng )
P: 2A2" "Giao tiếp sư phạm
(Cô. Nga )
P: Xin11A1" "Bệnh trẻ em
(Cô. Vân )
P: 14A1" PP làm đồ chơi (Cô Anh) P: GĐ8 "Toán & HĐKP KH
(C.Châu)
P: GĐ5" "Tổ chức cho trẻ vui chơi
(C.Nguyệt )
P: 3A1" "Chính trị
(T. Lập )
P: 2A1" Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ "PP làm quen với VH
(C.Hà )
P:1A1"
"Thời khóa biểu này được dán trên bảng tin của khoa,và gửi các lớp trưởng"
Học viên có thể cập nhật thời khóa biểu và lịch phòng học hàng tuần trên Website khoa THMN địa chỉ: http://www.dthu.edu.vn:8088/khoathmn
"Thời gian học: Sáng 7h30 - 10h45`, Chiều 13h00 - 16h00`, thời gian giải lao giữa giờ: 15`"
Trưởng khoa Người lập TKB


Võ Thị Bích Ngoan