Các dạng toán biến đổi ĐN

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Ngọc Đáp (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:57' 22-12-2009
Dung lượng: 479.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
nhiệt liệt chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20 - 11
Chào mừng các thầy cô giáo
về dự chuyên đề Toán 9
Người thực hiện : Thầy giáo Mai Văn Lung
PHÒNG GD&ĐT THÁI THUỴ
TRƯỜNG THCS THÁI THÀNH
Cô giáo Nguyễn Thị Nhơn
Thái Thành ngày 11 tháng 3 năm 2009
Chuyên đề :CÁC DẠNG TOÁN BIẾN ĐỔI ĐỒNG NHẤT
DẠNG 1: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai của một số
Bài1 : Rút gọn (Tính)
Bài 2: Rút gọn
I. LÝ THUYẾT
II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP
Chuyên đề : CÁC DẠNG TOÁN BIẾN ĐỔI ĐỒNG NHẤT
DẠNG 1: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai của một số
Bài1: Rút gọn (Tính)
Bài 2: Rút gọn
d)
Chuyên đề : CÁC DẠNG TOÁN BIẾN ĐỔI ĐỒNG NHẤT
DẠNG 1: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai của một số
DẠNG 2: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
I. LÝ THUYẾT
II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP
Chuyên đề : CÁC DẠNG TOÁN BIẾN ĐỔI ĐỒNG NHẤT
DẠNG 1: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai của một số
DẠNG 2: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
Bài2: Rút gọn
( với x > 1)
d)
Chuyên đề : CÁC DẠNG TOÁN BIẾN ĐỔI ĐỒNG NHẤT
DẠNG 1: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai của một số
DẠNG 2: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
I. LÝ THUYẾT
II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP
III. Ứng dụng của rút gọn biểu thức
Chứng minh đẳng thức
Chứng minh biểu thức không phụ thuộc biến
Giải phương trình
Làm bài tập tổng hợp
Chuyên đề : CÁC DẠNG TOÁN BIẾN ĐỔI ĐỒNG NHẤT
DẠNG 1: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai của một số
DẠNG 2: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
I. LÝ THUYẾT
II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP
III. Ứng dụng của rút gọn biểu thức
IV. BÀI TẬP TỔNG HỢP
Tìm ĐKXĐ của biểu thức Q
Rút rọn biểu thức Q
Tìm x để Q = -1
Chứng minh rằng Q < 0 với mọi x thuộc ĐKXĐ
Tìm giá trị nguyên của x để Q có giá trị nguyên
Bài giải
a. ĐKXĐ:
b. Rút gọn:
c. Tìm x để Q = -1
thoả mãn ĐKXĐ
Vậy với x = 4 thì Q = -1
ĐKXĐ
Mà -3 < 0
Vậy với x = 0 hoặc x = 4 thì Q có giá trị nguyên
Chuyên đề : CÁC DẠNG TOÁN BIẾN ĐỔI ĐỒNG NHẤT
DẠNG 1: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai của một số
DẠNG 2: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
I. LÝ THUYẾT
II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP
III. Ứng dụng của rút gọn biểu thức
IV. BÀI TẬP TỔNG HỢP
Bài 1: Cho biểu thức
Tìm ĐKXĐ của biểu thức Q
Rút rọn biểu thức Q
Tìm x để Q = -1
Chứng minh rằng Q < 0 với mọi x thuộc ĐKXĐ
Bài 2: Rút gọn biểu thức
Bài giải
Chuyên đề : CÁC DẠNG TOÁN BIẾN ĐỔI ĐỒNG NHẤT
DẠNG 1: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai của một số
DẠNG 2: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
I. LÝ THUYẾT
II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP
III. Ứng dụng của rút gọn biểu thức
IV. BÀI TẬP TỔNG HỢP
Bài 1: Cho biểu thức
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài1:
a) Rút gọn B b) Tìm x để B > 0
Chuyên đề : CÁC DẠNG TOÁN BIẾN ĐỔI ĐỒNG NHẤT
DẠNG 1: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai của một số
DẠNG 2: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
I. LÝ THUYẾT
II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP
III. Ứng dụng của rút gọn biểu thức
IV. BÀI TẬP TỔNG HỢP
Giờ học kết thúc xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo