Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàm Văn Thụt (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:39' 06-01-2013
Dung lượng: 68.0 KB
Số lượt tải: 144
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC 3 XÃ VẠN LINH
TỔ: 3 + 4 + 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vạn Linh, ngày 15 tháng 12 năm 2012


Kế hoạch
BỒI dưỡng thường xuyêN Năm học 2012 -2013

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch.
Thực hiện Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thực hiện Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT, ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học.
Thực hiện công văn số 2110/SGDĐT-GDTX, ngày 16/11/2012 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2012-2013 và định hướng xây dựng kế hoạch 2013-2014.
Thực hiện công văn số 508 / PGD&ĐT-CM, ngày 06 tháng 12 năm 2012, của Phòng GD&ĐT Chi Lăng. Về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên năm học 2012-2013 đối với mầm non, Tiểu học, THCS và định hướng xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2013-2014.
Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2012-2013 và định hướng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014 của nhà trường tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012-2013 như sau:
II. MỤC TIÊU
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng khả năng của bản thân với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
- Tự trang bị kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
- Nâng cao nhận thức, phấn đấu thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ được giao trong năm học 2012-2013.
III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
Trong quá trình dạy học, bản thân tôi tự nhận thấy còn nhiều hạn chế trong cách
vận dụng các phương pháp dạy học tích cực và còn bỡ ngỡ trong khi vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực nên tôi lựa chọn nội dung bồi dưỡng TH12, TH15.
IV. CHỈ TIÊU XẾP LOẠI CUỐI NĂM HỌC
Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2012- 2013 xếp loại : Khá
V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. BDTX bằng tự học của của ban thân, kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.
2. BDTX tập trung, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, kiến nghị giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với bản thân; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; .
3. BDTX thông qua mạng Intenet.
VI. KẾ HOẠCH CỤ THỂ TUẦN, THÁNG
Thời gian
Nội dung bồi dưỡng
Hình thức
thực hiện
Kết quả

Tháng 9/2012
Tuần 3: Xây dựng các loại kế hoạch.
Tuần 4: Cách thực hiện dạy học thao mô hình trường Tiểu học mới VNEN

Tập huấn tại trường, học hỏi, trao đổi với đồng nghiệp


Tháng 10/2012
Tuần 1: Không ngừng tìm tòi về việc thực hiện công tác KĐCL GD.
Tuần 2: Học tập cách Soạn -Dạy giáo án điện tử.Tuần 3: Hội thảo phương pháp lồng ghép bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh.


Tuần 4: Thăm lớp dự giờ đồng nghiệp về nội dung giao quyền tự chủ về nội dung và phương pháp dạy học.


- Giải Tiếng Anh nâng cao.

- Học tập thêm một số nội dung cần thiết.
- Nhóm thảo luận, cùng học và làm.
- Dự giờ, trao đổi sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường
nghiệp..
- Tập trung toàn tổ khối chuyên môn trường, , dự giờ đồng nghiệp.
- Tập trung toàn tổ khổi chuyên môn trường, tổ chức thao giảng, dự giờ đồng nghiệp.
- Cá nhân, tranh thủ học hàng ngày.

- Cá nhân tự tranh thủ


Tháng 11/2012
Tuần 1: Tập luyện giải Olympic Tiếng Anh.
Tuần 2: Bổ trợ thêm kĩ năng tin học.Tuần 3:Làm một số đề kiểm tra