Khối Lượng Riêng - Trọng Lượng Riêng

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Quốc Nga (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:40' 19-11-2009
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 68
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Nguyễn Du
Trường học thân thiện
Học sinh tích cực
Năm học: 2009 - 2010
MÔN VẬT LÍ - 6
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
đến dự giờ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài 1 : Để đo lực ta dùng dụng cụ nào dưới đây:
A. Cân B. Bình chia độ
C. Thước mét D. Lực kế
Bài 2 :Trọng lượng của vật có khối lượng m (kg) được tính theo công thức nào dưới đây:
P = m : 10 B. P = 10 : m
C. P = 10.m D. Một công thức khác
Căn cứ vào đâu người ta lại nói sắt nặng hơn nhôm nhỉ ?
Để xác định khối lượng của chiếc cột trên ta làm như thế nào?
I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG. TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG
1. Khối lượng riêng
C1 : Ở Ấn Độ, thời cổ xưa, người ta đã đúc được một cái cột bằng sắt nguyên chất, có khối lượng đến gần mười tấn. Làm thế nào để “cân” được chiếc cột đó?
Tìm cách đo thể tích của chiếc cột, xem nó bằng bao nhiêu mét khối? Biết được khối lượng của 1m3 sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng của chiếc cột.
I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG. TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG
1. Khối lượng riêng
Sau khi đo chu vi và chiều cao của chiếc cột, người ta tính được thể tích của chiếc cột khoảng 0,9 m3. Mặt khác bằng thực nghiệm người ta đã tính được 1m3 sắt nguyên chất có khối lượng 7800kg.
Hãy xác định khối lượng của chiếc cột?
I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG. TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG
1. Khối lượng riêng
1 m3 sắt có khối lượng là 7800kg
Hỏi: 0,9 m3 sắt có khối lượng là bao nhiêu?
I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG. TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG
1. Khối lượng riêng
1 m3 sắt có khối lượng là 7800kg
Khối lượng của cột sắt là:
0,9 x 7800 = 7020 (kg)
Vậy chiếc cột sắt có khối lượng là 7020 kg
I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG. TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG
1. Khối lượng riêng
1 m3 sắt có khối lượng là 7800kg
=>khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3
1 m3 nước có khối lượng là 1000 kg
=> khối lượng riêng của nước là 1000 kg /m3
Khối lượng riêng là gì?
Đơn vị của khối lượng riêng?
I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG. TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG
1. Khối lượng riêng
Khối lượng riêng là gì?
Khối lượng của một mét khối của một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó.
Đơn vị của khối lượng riêng?
Đơn vị là kilôgam trên mét khối (kg/m3)
I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG. TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG
1. Khối lượng riêng
Khối lượng của một mét khối của một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó.
Đơn vị là kilôgam trên mét khối (kg/m3)
2: Bảng khối lượng riêng của một số chất
I/ KHỐI LƯỢNG RIÊNG. TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG
1. Khối lượng riêng
2: Bảng khối lượng riêng của một số chất
2: Bảng khối lượng riêng của một số chất
Cho biết khối lượng riêng của sắt và nhôm?
2: Bảng khối lượng riêng của một số chất
Cho biết khối lượng riêng của sắt và nhôm?
Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3
Khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m3
Hãy trả lời câu hỏi đầu bài : căn cứ vào đâu ta nói sắt nặng hơn nhôm ?
Vì khối lượng riêng của sắt ( 7800kg/m3 ) lớn hơn khối lượng riêng của nhôm (2700kg/m3) nên có thể nói sắt nặng hơn nhôm.

3: Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng
C2: Hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá có thể tích 0,5m3
(gợi ý tra bảng khối lượng riêng để biết được khối lượng của 1m3 đá).
Giải:
Khối lượng của 0,5m3 đá là:
0,5 x 2600 = 1300 (kg)
Đáp số: 1300 kg
3: Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng
C3: Tìm các chữ cái thích hợp điền vào ô trống?
m
V
D
x
m = D. V
=
II: Trọng lượng riêng
Trọng lượng riêng là gì?
Trọng lượng của một mét khối của một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó.
Đơn vị của trọng lượng riêng?
Đơn vị: niutơn trên mét khối (N/m3)

II: Trọng lượng riêng
Trọng lượng của một mét khối của một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó.
Đơn vị: niutơn trên mét khối (N/m3)
C4. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống:
trọng lượng (N)
thể tích (m3)
trọng lượng riêng (N/m3)
d là(1)............
P là(2).........
V là(3)........
trong đó :
trọng lượng riêng
trọng lượng
thể tích
II: Trọng lượng riêng
Trọng lượng của một mét khối của một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó.
Đơn vị: niutơn trên mét khối (N/m3)Dựa vào P = 10.m ta có d = 10.D
trong đó :
d là trọng lượng riêng
P là trọng lượng
V là thể tích
III: Xác định trọng lượng riêng của một chất
C5: Hãy xác định trọng lượng riêng của chất làm quả cân. Dụng cụ gồm có :
Một quả cân ( khoảng 200g) mà ta cần đo trọng lượng riêng của chất làm nó.
Có một sợi chỉ buộc vào quả cân.
Một bình chia độ có GHĐ 250cm3, miệng rộng để có thể cho lọt quả cân vào trong bình. Bình chứa khoảng 100cm3 nước.
Một lực kế có GHĐ ít nhất 2,5N.
III: Xác định trọng lượng riêng của một chất
C5: Các bước thức hiện:
- Dùng lực kế để đo trọng lượng của quả nặng.
- Cho quả nặng vào bình chia độ để đo thể tích của quả nặng (đổi ra đơn vị m3)

- Áp dụng công thức tích trọng lượng riêng.

Chú ý: 1cm3 = 0,000001 m3
IV: Vận dụng
C6: Tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích 40dm3.

Giải:
Khối lượng chiếc dầm sắt là:
ADCT: m = D.V
m=D.V = 0,04.7800=312(kg)
Trọng lượng chiếc dầm sắt là:
ADCT: P = 10.m
P= 10.m = 10.312=3120 (N)
IV: Vận dụng
C7: Mỗi nhóm hãy hòa 50g muối ăn vào 0,5 lít nước rồi đo khối lượng riêng của nước mối đó.
Hướng dẫn về nhà:
- Hòa 50g muối vào 0,5 lít nước.
- Đo thể tích của hỗn hợp nước muối.
- Đo khối lượng của hỗn hợp nước muối.
- Áp dụng công thức: D = m:V tích khối lượng riêng
Ghi nhớ:
Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích ( 1m3) chất đó:
Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích ( 1m3) chất đó:
Đơn vị khối lượng riêng là kilogam trên mét khối ( kg/m3).
Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng : d = 10D.
Về nhà:
Học thuộc phần ghi nhớ.
Làm bài tập trong sách bài tập.
1. Bài vừa học
2. Bài sắp học:
Tiết 12: THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA SỎI.
Kẻ bảng mẫu báo cáo ở trang 40 SGK.
Đọc trước phần thực hành.