Thiết kế một số trò chơi vận động nhằm phát triển các tố chất thể lực cho học sinh Tiểu học trong phân môn Thể dục

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn:
Người gửi: Bùi Bình Tây (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:55' 18-12-2011
Dung lượng: 481.0 KB
Số lượt tải: 150
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON
------(((-------
Học phần: Phương pháp dạy học Thể dục ở Tiểu học
Đề tài:
Thiết kế một số trò chơi vận động nhằm phát triển các tố chất thể lực cho học sinh Tiểu học trong phân môn Thể dục

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Minh Quyền
Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học
Khóa học:2008-2012
Giáo viên hướng dẫn: Trần Văn Ý


Tam Kỳ, tháng 11 năm 2011
Mục lục………………………………………………...………………...Trang
A. MỞ ĐẦU 3
1. Lí do chọn đề tài 3
2. Mục đích nghiên cứu 5
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 5
5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5
B. NỘI DUNG 6
Chương I: Cơ sở lí luận về vấn đề thiết kế trò chơi vận động nhằm phát triển các tố chất thể lực cho học sinh tiểu học trong môn Thể dục 6
1. Các khái niệm có liên quan 6
1.1. Trò chơi vận động là gì? 6
1.2. Các tố chất thể lực 6
2. Đặc điểm tâm lí của học sinh tiểu học [4] 7
3. Đặc điểm sinh lí vận động của học sinh tiểu học [9/3] 8
4. Tác dụng của trò chơi vận động.[271/3] 9
5. Các loại trò chơi vận động trong chương trình Thể dục ở tiểu học[1] 9
6. Mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung môn Thể dục ở tiểu học 10
Chương II. Thực trạng việc thiết kế trò chơi vận động nhằm phát triển các tố chất thể lực cho học sinh tiểu học trong môn Thể dục trường tiểu học Ngô Quyền – An Phú – Tam Kỳ - Quảng Nam. 11
1. Vài nét về trường tiểu học Ngô Quyền – An Phú – Tam Kỳ - Quảng Nam 11
2. Thực trạng việc thiết kế trò chơi vận động nhằm phát triển các tố chất thể lực cho học sinh tiểu học trong môn Thể dục 12
3. Nguyên nhân tồn tại 14
3.1. Nguyên nhân khách quan 14
3.2. Nguyên nhân chủ quan 15
4. Biện pháp khắc phục 15
4.1. Cách xây dựng một trò chơi vận động 16
4.2. Cách tiến hành tổ chức trò chơi vận động 17
4.3. Hình thức tổ chức trò chơi vận động 18
5. Đề xuất một số trò chơi vận động nhằm phát triển các tố chất thể lực cho học sinh tiểu học 18
C. KẾT LUẬN 26
D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

A. MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
“Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức làm cho cả nước yếu ớt một phần, mỗi một người dân mạnh khỏe là góp phần cho cả nước mạnh khỏe...luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước...Dân cường thì nước thịnh” đây chính là lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác năm 1946 định hướng cho sự hình thành và phát triển nề thể dục thể thao mới, cho thấy Bác đã quan tâm sâu sắc đến công tác thể dục thể thao và sức khỏe của người dân. Đặc biệt, trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo nhằm đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp thì yếu tố con người luôn luôn chiếm vi trí quan trọng hàng đầu. Trong hình mẫu và phẩm chất con người, sức khoẻ và thể chất chiếm một vị trí đáng cần thiết để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Do đó thể dục thể thao là một bộ phận của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, nó tổng hợp các phương tiện, phương pháp nhằm con người phát triển toàn diện, hài hoà, đặc biệt hoạt động thể dục thể thao là một trong những hình thức cơ bản, chuẩn bị thể lực phục vụ cho lao động và các hoạt động khác.
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, phù hợp với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới giáo dục là nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng quyết định đến chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo. Giáo dục trí tuệ phải đi đôi với giáo dục thể chất, hai mặt này