Ôn tập chương I Đại số 8

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Đại (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:23' 22-05-2012
Dung lượng: 417.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
TIẾT 19 : ÔN TẬP CHƯƠNG I
I. ÔN TẬP LÍ THUYẾT
1. Nhân đơn thức với đa thức
2. Nhân đa thức với đa thức
A( B + C ) =
(A+B)(C+D) =
3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
4. Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
Phương pháp dùng hằng đẳng thức
Phương pháp đặt nhân tử chung
Phương pháp nhóm hạng tử
AC+AD+BC+BD
AB + AC
TIẾT 19 : ÔN TẬP CHƯƠNG I
I. ÔN TẬP LÍ THUYẾT
1. Nhân đơn thức với đa thức
2. Nhân đa thức với đa thức
A( B + C ) = AB + AC
(A+B)(C+D) =
3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
4. Phân tích đa thức thành nhân tử
Phương pháp dùng hằng đẳng thức
Phương pháp đặt nhân tử chung
Phương pháp nhóm hạng tử
AC+AD+BC+BD
II. BÀI TẬP
Bài 75 ( SGK ) : Làm tính nhân :
= 15x4 - 35x3 + 10x2
= 10x4 - 4x3 + 2x2 - 15x3 + 6x2 - 3x
1 . Thực hiện phép tính
a) 5x2(3x2 - 7x + 2)
a) (2x2 - 3x)(5x2 - 2x + 1)
Bài 76 ( SGK ) : Làm tính nhân :
= 10x4 - 19x3 + 8x2 - 3x
TIẾT 19 : ÔN TẬP CHƯƠNG I
I. ÔN TẬP LÍ THUYẾT
1. Nhân đơn thức với đa thức
2. Nhân đa thức với đa thức
A( B + C ) = AB + AC
(A+B)(C+D) =
3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
4. Phân tích đa thức thành nhân tử
Phương pháp dùng hằng đẳng thức
Phương pháp đặt nhân tử chung
Phương pháp nhóm hạng tử
AC+AD+BC+BD
II. BÀI TẬP
1 . Thực hiện phép tính
2 . TNH NHANH GI TR? BI?U TH?C
Bài 77 (SGK) : Tính nhanh giá trị các biểu thức :
tại x = 18 và y = 4
Thay x = 18; y = 4 vào biểu thức M ta có:
Vậy tại x =18; y = 4 thì giá trị biểu thức M là 100
tại x = 6 và y = -8
Thay x = 6; y = -8 vào biểu thức N ta có:
Vậy tại x =6; y = -8 thì giá trị biểu thức N là 8000
TIẾT 19 : ÔN TẬP CHƯƠNG I
I. ÔN TẬP LÍ THUYẾT
1. Nhân đơn thức với đa thức
2. Nhân đa thức với đa thức
A( B + C ) = AB + AC
(A+B)(C+D) =
3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
4. Phân tích đa thức thành nhân tử
Phương pháp dùng hằng đẳng thức
Phương pháp đặt nhân tử chung
Phương pháp nhóm hạng tử
AC+AD+BC+BD
II. BÀI TẬP
1 . Thực hiện phép tính
2 . TNH NHANH GI TR? BI?U TH?C
3 . RT G?N BI?U TH?C
Bài 78 ( SGK) : Rút gọn biểu thức :
a) (x + 2)(x - 2) - (x - 3)(x + 1 )
b) (2x + 1)2 + (3x - 1)2 + 2(2x + 1)(3x - 1)
(x + 2)(x - 2) - (x - 3)(x + 1 )
Giải
TIẾT 19 : ÔN TẬP CHƯƠNG I
I. ÔN TẬP LÍ THUYẾT
1. Nhân đơn thức với đa thức
2. Nhân đa thức với đa thức
A( B + C ) = AB + AC
(A+B)(C+D) =
3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
4. Phân tích đa thức thành nhân tử
Phương pháp dùng hằng đẳng thức
Phương pháp đặt nhân tử chung
Phương pháp nhóm hạng tử
AC+AD+BC+BD
II. BÀI TẬP
1 . Thực hiện phép tính
2 . TNH NHANH GI TR? BI?U TH?C
3 . RT G?N BI?U TH?C
4. PHN TCH DA TH?C THNH NHN T?
Bài 79 (SGK)
Giải
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
1 . Hướng dẫn học bài cũ
- Ôn lại các kiến thức về : Nhân đa thức ; Những hằng đẳng thức đáng nhớ ; Phân tích đa thức thành nhân tử .
- Xem lại các dạng bài tập đã chữa .
- Bài tập về nhà :75b ; 76b ; 79c ( SGK/33)+54; 56; 57(SBT/9)
2 . Hướng dẫn học bài tiếp theo
- Ôn lại các kiến thức về phép chia đa thức : Chia đa thức cho đơn thức ; Chia đa thức cho đa thức ; Chia đa thức một biến đã sắp xếp .
- Xem trước các bài 80 ; 82 ; 83 (SGK/ 33)
Giải trí với toán học
Giải trí với toán học