Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  10403401_1394551490837094_893647936833264900_n.jpg WP_20141229_0071.jpg WP_20141210_0051.jpg WP_20141210_0041.jpg WP_20141222_0011.jpg WP_20141229_0091.jpg WP_20150111_0011.jpg WP_20150111_0021.jpg WP_20150109_0011.jpg WP_20150109_0021.jpg 13.flv Tap_the_truong.jpg Dong_ho_chu_chay_chao_mung.swf ANSIEDAD.mp3 Cam_Ly__Buon_Con_Sao_Sau.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI VÀ SAO NHI ĐỒNG; THÀNH LẬP BCN CÁC CLB

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trịnh Trung Hiếu
  Ngày gửi: 15h:52' 08-12-2010
  Dung lượng: 48.0 KB
  Số lượt tải: 778
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT CÙ LAO DUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 A Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  Số: /QĐ-THAT2A An Thạnh 2, ngày tháng năm 2010  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc Thành lập Ban phụ trách đội và sao nhi đồng
  năm học 2010-2011
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 A

  Căn cứ Điều 27, điều 31 điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
  Căn cứ Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh;
  Căn cứ chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo Cù Lao Dung;
  Căn cứ vào kế hoạch năm học 2010-2011 của trường TH An Thạnh 2A.
  Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng nhà trường;


  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập Ban Phụ trách đội và sao nhi đồng năm học 2010-2011, trường tiểu học An Thạnh 2A, huyện Cù Lao Dung gồm các thành viên sau(có danh sách kèm theo)


  Điều 2. Ban phụ trách đội vào sao nhi đồng năm học 2010-2011, trường tiểu học An Thạnh 2A, huyện Cù Lao Dung , có nhiệm vụ:
  - Phụ trách các hoạt động đội vào sao nhi đồng theo đúng điều lệ Đội TNTP HCM và các văn bản qui định hiện hành.
  - Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động chủ điểm theo kế hoạch hoạt động trường năm học 2010-2011.

  Điều 3. Các bộ phận chuyên môn có liên quan và các thành viên có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận:
  -Như điều 3; HIỆU TRƯỞNG
  - Lưu : VT.

  Nguyễn Quốc Khởi
  PHÒNG GD&ĐT CÙ LAO DUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 A Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  Số: /QĐ-THAT2A An Thạnh 2, ngày tháng năm 2010  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc Ban hành quy chế hoạt động Ban Phụ trách đội và sao nhi đồng
  năm học 2010-2011
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 A

  Căn cứ Điều 27, điều 31 điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐTngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
  Căn cứ Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh;
  Căn cứ vào kế hoạch năm học 2010-2011 của trường TH An Thạnh 2A;
  Căn cứ vào đề nghị Ban phụ trách đội và sao nhi đồng trường năm học 2010-2011.
  Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng nhà trường,


  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy chế làm việc Ban Phụ trách Đội và Sao nhi đồng năm học 2010-2011, trường tiểu học An Thạnh 2A, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.


  Điều 2. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Các thành viên ban, bộ phận chuyên môn và liên đội trường căn cứ quyết định thi hành./.

  Nơi nhận:
  -Như điều 3; HIỆU TRƯỞNG
  - Lưu : VT.

  Nguyễn Quốc Khởi
  PHÒNG GD&ĐT CÙ LAO DUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 A Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  Số: /QĐ-THAT2A An Thạnh 2, ngày tháng năm 2010  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc Thành lập các tiểu ban trực thuộc Ban phụ trách đội và sao nhi đồng
  năm học 2010-2011
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 A


  Căn cứ Điều 27, điều 31 điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐTngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
  Căn cứ Điều lệ Đội Thiếu niên
   
  Gửi ý kiến
  print