Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Hoclieu_108919_1436866498.flv VL0962_Cac_nha_may_dien.swf Nau_com_bang_nang_luong_mat_troi1.flv Hoclieu_108919_1436866387.flv Hoclieu_truyen_thuyet_acimet.flv Hoclieu_108919_1436867098.swf Qua.jpg Tap_tam_vong.jpg Moi_ban_vui_mua_ca.jpg Dan_ga_con1.jpg Di_toi_truong1.jpg L1_Trang_5.jpg Hop_mat_cac_nam_qua_2.flv Hop_mat_cac_nam_qua.flv Duyetbinhlv81.gif 1361607_361345954037165_704975119_n.flv 10996807_361343460704081_616007481_n.flv 11033532_361359090702518_923199327_n.flv 12_QUOC_TE_CA.mp3 Top_Ca__Quoc_Ca1.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Thầy, cô chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Công văn Số: 822/SGDĐT-TCCB Về việc giải quyết công tác thuyên chuyển, điều động cán bộ, viên chức trong hè 2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Thanh Tâm
  Ngày gửi: 15h:49' 25-06-2012
  Dung lượng: 46.5 KB
  Số lượt tải: 28
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH AN GIANG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 822/SGDĐT-TCCB
  An Giang, ngày 22 tháng 6 năm 2012
  
  Về việc giải quyết công tác thuyên chuyển,
  điều động cán bộ, viên chức trong hè 2012.

  Kính gửi:
  - Trưởng phòng GDĐT các huyện (thị xã, thành phố).
  - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

  Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Hội đồng xét và giải quyết thuyên chuyển, điều động cán bộ, viên chức trong tỉnh, tiếp nhận ngoài tỉnh và đã đăng tải danh sách cán bộ, viên chức được thuyên chuyển trên Website của Sở.
  Để việc triển khai và thực hiện quyết định thuyên chuyển, điều động cán bộ, viên chức trong hè 2012 đảm bảo theo yêu cầu của ngành và phục vụ tốt việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo An Giang năm học 2012-2013, Sở lưu ý một số điểm sau đây:
  1- Thủ trưởng các đơn vị có cán bộ, giáo viên chuyển sang đơn vị khác, yêu cầu bàn giao công việc, giấy tờ kể cả tiền bạc (nếu có) lại cho đơn vị cũ trước khi nhận nhiệm vụ mới và thực hiện các công việc sau:
  1.1) Lập thủ tục hồ sơ chuyển công tác cho cán bộ, giáo viên được thuyên chuyển:
  * Biên bản bàn giao nhiệm vụ.
  * Giấy thôi trả lương và các chế độ khác từ ngày 01/ 7/2012.
  * Giấy báo rời nhiệm sở (trước 30/6/2012).
  * Phiếu đánh giá cán bộ, viên chức năm học 2011-2012: Gồm 2 loại:
  + Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp;
  + Đánh giá theo Quyết định 06 của Bộ Nội vụ.
  * Phiếu xác nhận tham gia bảo hiểm xã hội.
  1.2) Rà soát, kiểm tra và hoàn chỉnh hồ sơ nhận sự của cán bộ, giáo viên được chuyển đi để chuyển hồ sơ cho đơn vị đến đúng nguyên tắc, thủ tục (hồ sơ phải được niêm phong cẩn thận).
  2- Phòng Giáo dục và Đào tạo có cán bộ, viên chức được chuyển đi liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ nhận quyết định của cán bộ, giáo viên được chuyển đi trong ngày 25/6/2012 và khẩn trương chỉ đạo cho các đơn vị liên quan thực hiện các công việc như quy định tại điểm 1.
  3- Phòng Giáo dục và Đào tạo có cán bộ, viên chức được chuyển đến liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ nhận hồ sơ, quyết định của cán bộ, giáo viên được chuyển đến trong ngày 25/6/2012 và khẩn trương sắp xếp, bố trí cán bộ, giáo viên theo nhu cầu của địa phương.
  4- Thủ trưởng các đơn vị có cán bộ xin chuyển đến phải tiếp nhận và bố trí công tác; kiểm tra hồ sơ chuyển đến. Nếu thiếu hồ sơ theo quy định thì gửi văn bản yêu cầu thủ trưởng đơn vị chuyển đi bổ sung và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ).
  5- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi kế hoạch biên chế lần 2 (sau khi đối chiếu với kết quả thuyên chuyển trong tỉnh và ngoài tỉnh chuyển đến) về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 28/6/2012.
  Yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa rõ thì phản ánh về Phòng Tổ chức cán bộ để được hướng dẫn thêm./.

  Nơi nhận:
  GIÁM ĐỐC
  
  - Như trên;
  
  
  - Ban Giám đốc Sở;
  
  
  - Trưởng phòng, ban Sở;
  
  
  - Webside của Sở;
  
  
  - Lưu: VT, TCCB.
  
  
  
  
  
  
  Nguyễn Thanh Bình
  
  
  
  
  
   
  Gửi ý kiến