Thời gian là vàng bạc

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Xuân Chiến)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Picture_1271.jpg Picture_127.jpg Picture_1251.jpg Picture_125.jpg Picture_124.jpg Picture_136.jpg Picture_134.jpg Picture_135.jpg Picture_131.jpg Moi_Ngay_Toi_Chon_Mot_Niem_Vui.swf Bai_hoc_dau_tien3.swf Huong_dat.flv Che_ngon.flv Hinh_anh0051.jpg Hinh_anh029.jpg Hinh_anh036.jpg Hinh_anh026.jpg Hinh_anh034.jpg Hinh_anh0271.jpg Hinh_anh0161.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Xuân Chiến.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Quản lý QT dạy học

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Xuân Chiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:50' 30-05-2009
  Dung lượng: 727.5 KB
  Số lượt tải: 185
  Số lượt thích: 0 người
  Học viện quản lý giáo dục ______________ ? ? ? _____________

  PGS.TS Lưu Xuân Mới
  Quản lý quá trình dạy học
  Hoạt động dạy: giáo viên tổ chức, điều khiển, có vai trò chủ đạo.
  Hoạt động học: học sinh lĩnh hội, tự điều khiển - có vai trò chủ động (tự giác, tích cực, tự lực, sáng tạo).
  Mỗi hoạt động có mục đích, chức năng, nội dung và phương pháp riêng, nhưng chúng có quan hệ hữu cơ, quy định lẫn nhau, bổ sung cho nhau, tồn tại cho nhau và vì nhau.
  Hoạt động dạy học
  Hoạt động dạy học bao gồm:
  Quá trình dạy học là quá trình hoạt động tương tác và thống nhất giữa giáo viên và học sinh. Trong đó dưới tác động chủ đạo (tổ chức, điều khiển) của giáo viên, học sinh chủ động, tự giác, tích cực, tự tổ chức, tự điều khiển, hoạt động học) để thực hiện các nhiệm vụ dạy học (dạy học kiến thức, dạy học kỹ năng, dạy học thái độ).
  Quá trình dạy học
  Cấu trúc Quá trình dạy học
  QTDH là một hệ thống toàn vẹn, cân bằng động gồm các thành tố: mục đích, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, hoạt động của giáo viên, hoạt động của học sinh, các điều kiện dạy học, các mối liên hệ dạy học và kết quả dạy học. Trong đó có ba thành tố cơ bản nhất là: khái niệm khoa học (nội dung kiến thức), hoạt động dạy và hoạt động học; chúng tương tác với nhau, thâm nhập vào nhau, quy định lẫn nhau tạo nên cấu trúc chức năng của quá trình dạy học toàn vẹn nhằm thực hiện các nhiệm vụ dạy học.
  Cấu trúc chức năng của quá trình

  dạy học
  Đặc điểm

  quản lý quá trình dạy học
  Mang tính chất quản lý hành chính, sư phạm.
  Mang tính đặc trưng của khoa học quản lý.
  Có tính xã hội cao.
  Hiệu quả của quản lý QTDH được tích hợp trong kết quả đào tạo thể hiện qua các chỉ số: số lượng học sinh đạt được mục đích học tập, chất lượng dạy học, hiệu quả dạy học (hiệu quả trong, hiệu quả ngoài).
  Những yêu cầu cơ bản

  đối với quản lý quá trình dạy học
  Đảm bảo tính pháp lý trong quản lý QTDH.

  Đảm bảo tính khoa học trong quản lý QTDH.

  Đảm bảo tính thực tiễn trong quản lý QTDH.

  Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học trong nhà trường.
  Cơ sở khoa học của quản lý quá trình

  dạy học ở trường tiểu học
  a) Đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học.
  b) Cơ sở khoa học giáo dục.
  Quản lý QTDH chịu sự chi phối chung của toàn bộ tác động mang tính sư phạm của giáo dục và những tác động tự nhiên vô thức.
  Chịu sự chi phối trực tiếp của quá trình dạy học, trong đó có các thành tố cơ bản là: M, N, P, GV, HS, ĐK, MQH, KQ.
  (Hình trang sau)  c) Cơ sở khoa học quản lý.
  Các thành tố

  cơ bản của quá trình dạy học
  Những cơ sở pháp lý

  của quản lý quá trình dạy học
  Qu?n lý QTDH l ho?t d?ng mang tính ch?t pháp ch?, nh?t thi?t ph?i th?c hi?n d?a trên co s? pháp lý v nh?ng quy d?nh có tính chất pháp lý đối với hoạt động dạy học, cần căn cứ vào:  Vị trí của trường học.

  Nhiệm vụ và quyền hạn của trường học.

  Nắm vững các văn bản quản lý giáo dục cơ bản phục vụ cho quản lý quá trình dạy học.


  Vị trí của quá trình

  dạy học trong trường học
  Là một bộ phận cấu thành cốt yếu của quá trình sư phạm trong nhà trường.

  QTDH đặt nền tảng ban đầu cho việc thực hiện các quá trình dạy học ở các bậc, cấp học tiếp theo.

  QTDH có mối quan hệ hữu cơ với các quá trình giáo dục xã hội (trong gia đình và các hoạt động văn hoá giáo dục xã hội khác).  Nhiệm vụ của quá trình dạy học
  Hình thành tri thức mới: bao gồm những nhân tố cốt lõi của tri thức cơ bản và các loại tri thức công cụ.
  Rèn luyện kỹ năng bao gồm: các kỹ năng thực hành môn học và kỹ năng ứng dụng tri thức trong phạm vi đời sống mà học sinh cần tham gia.
  Phát triển thái độ và tính tích cực xã hội bao gồm: phát triển ý thức, tình cảm, ý chí, hành vi, thói quen và cách ứng xử trong các mối quan hệ giữa con người với con người và với chính bản thân mình.
  Quá trình dạy học thực hiện 3 nhiệm vụ cơ bản:  Nội dung cơ bản của quản lý quá trình dạy học
  1. Quản lý thực hiện mục tiêu, chương trình và kế hoạch dạy học.  - Quản lý mục tiêu giáo dục học.


  - Quản lý thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục: Ví dụ ở tiểu học


  Lập kế hoạch quản lý quá trình dạy học
  Kế hoạch quản lý QTDH: đó là bản hoạch định - thiết kế chương trình động có thể điều khiển được của chủ thể đối với đối tượng quản lý nhằm thực thi một cách có hiệu quả mục tiêu, nội dung chương trình kế hoạch dạy học các môn học trong một phạm vi không gian nhất định.


  Kế hoạch quản lý QTDH bao gồm:


  Kế hoạch tương đối dài hạn (khoảng 5 năm).
  Kế hoạch chuyên môn (ql D-H) trong năm học (kế hoạch tổng thể).
  Kế hoạch theo dõi, giám sát, kiểm tra của người quản lý: Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.
  Kế hoạch của tổ chuyên môn.
  Kế hoạch dạy học - giáo dục của từng giáo viên và các thành viên tham gia vào quá trình dạy học.
  Thời khoá biểu lên lớp là một dạng kế hoạch đặc trưng của quản lý và hoạt động sư phạm nói chung, dạy học nói riêng.  Lập kế hoạch
  quản lý về chuyên môn (dạy - học)
  Lập kế hoạch quản lý chính là để thiết kế một chương trình hành động tối ưu có thể quản lý được và huy động được mọi tiềm năng để thực hiện có hiệu quả cao nhất trong mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn phát triển nhất định của nhà trường, của hoạt động dạy học của thầy và trò.
  Các cơ sở chính để lập kế hoạch là: Cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học.
  Về phương pháp cụ thể, có thể vận dụng các phương pháp sau đây: Phương pháp tự do, phương pháp loại suy, phương pháp ma trận SWOT, Phương pháp chuyên gia, Trò chơi tác nghiệp, Phương pháp xã hội học, Phương pháp mô hình hoá và sử dụng đồ phân luồng và những thủ thuật, biện pháp khác.
  Hoàn thiện

  cơ cấu tổ chức quản lý QTDH
  Hoàn thiện cơ chế quản lý QTDH cấp trường.

  Củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ nòng cốt.

  Củng cố và phát triển đội ngũ giáo viên.

  Xây dựng cơ chế phối hợp trong và ngoài nhà trường nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học.
  Chỉ đạo xây dựng
  nền nếp dạy học trong trường học
  Nề nếp dạy học là trạng thái vận động của HĐDH được diễn ra theo quy trình vận động khớp nhịp, có tổ chức, có kế hoạch theo một trật tự kỷ cương nhất định mang tính chất hành chính - sư phạm trong nhà trường.

  Các biện pháp cụ thể:
  Tác động nhận thức.
  Tổ chức theo dõi, giám sát các hoạt động xây dựng và thực hiện nền nếp dạy học.
  Chỉ đạo hoàn thiện các hồ sơ, sổ sách chuyên môn.
  Tổ chức sinh hoạt chuyên môn ở Hội đồng sư phạm và ở các tổ chuyên môn.
  Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nền nếp dạy học.

  Xây dựng những điều kiện cần thiết,Cốt yếu

  cho việc nâng cao chất lượng dạy học:
  Phát triển đội ngũ giáo viên.

  Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, trường sở đảm bảo yêu cầu tối thiểu nhất định cho việc nâng cao chất lượng dạy học.
  Đầu tư kinh phí ưu tiên cho hoạt động dạy học
  5. Các biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao

  chất lượng dạy học
  Chỉ đạo việc đổi mới phương pháp
  dạy học
  Tác động chuyển hoá về nhận thức.

  Tổ chức, chỉ đạo việc đổi mới PPDH.

  Quy trình chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học.


  Bước 1: Bước chuẩn bị.
  Bước 2: Tổ chức chỉ đạo điểm (có thể gọi là tổ chức thực nghiệm sư phạm).
  Bước 3: Phát triển đại trà.
  Bước 4: Kiểm tra - đánh giá kết quả, tổng kết, rút ra các bài học kinh nghiệm.  Một số biện pháp
  Kinh tế sư phạm và tâm lý xã hội
  Chỉ đạo thực hiện phương pháp khoán thưởng chất lượng: Chủ yếu là giải quyết phần sản phẩm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học - giáo dục. Năng suất đó tính bằng tỷ lệ chất lượng, kết quả học tập của học sinh được nâng cao theo từng loại trình độ khác nhau qua việc chuyển giao trình độ chất lượng ban đầu của học sinh từng khối lớp, theo các môn học từ thấp đến cao.
  Thực hiện một số biện pháp tâm lý, động viên khuyến khích tinh thần. Trên cơ sở đó khơi dậy, huy động mọi khả năng tiềm ẩn của giáo viên, kích thích động viên họ tiếp tục phấn đấu vươn lên, phát huy uy điểm, khắc phục hạn chế, củng cố tinh thần trách nhiệm, sự an tâm với nghề nghiệp, phát triển uy tín, tạo ra sức mạnh mới để ưu hoá quản lý quá trình dạy học.  Nội dung kiểm tra hoạt động

  dạy học rất rộng bao gồm nhiều mặt
  Kiểm tra việc thực hiện nề nếp dạy học.

  Kiểm tra các hoạt động các chất lượng dạy học.

  Tuy nhiên, điểm quy tụ phản ánh nổi bật và tiêu biểu nhất của hoạt động dạy học là kiểm tra giờ dạy trên lớp.

  Ngoài ra cũng cần quan tâm đến việc kiểm tra - đánh giá hoạt động của các tổ chuyên môn.  Cách thức tiến hành
  Tổ chức kiểm tra hoạt động dạy học
  Tổ chức theo nhóm đại diện để dự giờ.
  Cá nhân Hiệu trưởng trực tiếp kiểm tra dự giờ.
  Phó Hiệu trưởng hoặc Tổ trưởng chuyên môn dự giờ.  Để đảm bảo việc kiểm tra - đánh giá được khách quan, chính xác, việc kiểm tra phải được tiến hành theo nhiều hình thức đa dạng hỗ trợ cho nhau như:
  Kiểm tra toàn diện.
  Kiểm tra theo chủ đề, chủ điểm.
  Kiểm tra chéo hoặc đối chứng.
  Kiểm tra đột xuất hay có báo trước.
  Tạo mọi cơ hội để cho các tổ chuyên môn tự kiểm tra đánh giá trong nội bộ.
  Từng giáo viên dự giờ, kiểm tra lẫn nhau để tự mình đánh giá chính mình   
  Gửi ý kiến