XÉT HẾT THỜI GIAN THỬ VIỆC

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mùa A Thào
Ngày gửi: 08h:30' 31-10-2012
Dung lượng: 36.4 KB
Số lượt tải: 89
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: Hội đồng xét thời gian thử việc các cấp
Tên tôi là: Cà văn Hải
Ngày 31 tháng 10 năm 1986
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Tôi đã được tuyển dụng công tác ngày : 20/9/2008 Của SNV Tỉnh Điện Biên
Trong thời gian công tác tôi đã phấn đấu công tác và đạt được những kết quả sau:
Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống :
Tôi luân chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nội quy , quy chế của cơ quan, đơn vị.Bản thân luôn đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực và hiện tượng xã hội.
Về công tác chuyên môn nghiệp vụ
Tôi không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất của người giáo viên và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ (được nhà trường xếp loại chuyên môn) : Trung bình , khá
Chấp hành tốt nội quy , quy chế chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Về các hoạt động khác :
Tôi luôn chấp hành tốt hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh , luôn sống giản dị , hòa nhã và đoàn kết với mọi người , cộng đồng trách nhiệm để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ .
Tham gia tích cực hoạt động phong trào quyên góp , ủng hộ ,…..Do nhà nước và cơ quan đơn vị phát động .
Đề nghị :
Tôi đề nghị nhà trường phòng giáo dục và hội đồng xét hết thời gian thử việc các cấp xem xét công nhận hết thời gian thử việc cho tôi được bổ nhiệm vào ngạch viên chức để tôi công tác lâu dài , phục vụ cho ngành giáo dục .
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Tủa Chùa , Ngày 25 tháng 9 năm 2009
Người làm đơn


CÀ VĂN HẢI