Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tài nguyên dạy học

  Khoi333

  Hỗ trợ trực tuyến

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bac_Ho_ra_di_tim_duong_cuu_nuoc.flv Moi_ngay_mot_niem_vui.mp3 HN_vang_BCM.swf Ha_trang.swf 3DTinh_co_gap_lai_nhau.swf Atrong_cay_lai_nho_den_nguoi.mp3 Tieng_hat_giau_rung_bac_bo_.mp3 Cuang_dan_mua_xuan.mp3 Khuc_hat_song_que_que.mp3 Huyenthoaimengocanh..mp3 ABACHO~1.jpg 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf 0.chao_co_nhac.swf 0.Toan_h-c_thu-ng_th-c.flv 0.AVSEQ061.flv 0.Nguoi_con_gai_song_La_-_Thu_hien.mp3 0.Down_on_the_farm_-_Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf 0.Friends_-_Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf IMG0036A.jpg IMG0038A.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Photo
  Họ và tên GS. ThS. NGƯT. Đậu Đức Thuận
  Giới tính Nam
  Email thuan9aqtan@yahoo.com
  Chức vụ Giảng viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Xuân Trầm
  Giới tính Nam
  Email xuantram741992@yahoo.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Vũ Thị Minh Danh
  Giới tính Nữ
  Email danhloctai@gmail.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Huyện Tân Kỳ
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 88 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Manh Hoang Hiep
  Giới tính Nữ
  Email locdanh76@gmail.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Huyện Tân Kỳ
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đào Văn Thực
  Giới tính Nam
  Email daothuc.gvc2@gmail.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đào Văn Thực
  Giới tính Nam
  Email daothuc.teacher@gmail.com
  Website http://violet.vn/thuc_thbanglang
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 101 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Thái Thị Đào
  Giới tính Nữ
  Email thaidaocdspna83@gmail.com
  Website http://violet.vn/thaidao_cdspna
  Chức vụ Giảng viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 313 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Quốc Việt
  Giới tính Nam
  Email vietq009@gmail.com
  Website http://violet.vn/vietq009
  Chức vụ Giảng viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Bùi Hoàng Lê
  Giới tính Nam
  Email Ahoang37@gmail.com
  Chức vụ Giảng viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 128 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hồ Thị Hằng
  Giới tính Nữ
  Email Hang.QPTV@yahoo.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lưu Ly
  Giới tính Nữ
  Email laluuly@gmail.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Huyện Hưng Nguyên
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Vi Van Bang
  Giới tính Nam
  Email k382bqc@yahoo.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Vũ Đình Thắng
  Giới tính Nam
  Email vuthangqtvp_cdspnghean@yahoo.com.vn
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Huy Tín
  Giới tính Nam
  Email k3ctxh.cdspna@gmail.com
  Website http://violet.vn/huytinnguyen
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Xuân Lương
  Giới tính Nam
  Email tranxuanluongcdspna_k8bcntt@yahoo.com
  Website http://violet.vn/xuanluong1989
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 20204 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Bá Duẩn
  Giới tính Nam
  Email nghean360@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/nghean360
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Huyện Yên Thành
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 93 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyên Lê Quang Duy
  Giới tính Nam
  Email tinhyeudieukytinh@yahoo.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Huyện Nam Đàn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Nguyễn Luân
  Giới tính Nam
  Email chaukietluantc2@yahoo.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Thị Diễm Hằng
  Giới tính Nữ
  Email diemhang_tet@yahoo.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Anh Dũng
  Giới tính Nam
  Email anhdung_anhdung@yahoo.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)