Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  SAM_0016.jpg 9_1.jpg 3822zjs0nqoe1b.gif 598095cibfdhq44o2.gif DSC01815.jpg DSC00885.jpg DSC01767.jpg DSC00070.jpg DSC00091.jpg SAM_1015.jpg DSC00069.jpg SAM_0172.jpg Cao_kha3.jpg Cao_kha1.png

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  5682726
  Họ và tên Nguyễn Nhựt Cường
  Giới tính Nam
  Email nnhutcuong@gmail.com
  Website http://violet.vn/nnhutcuong88/
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Đồng Tháp
  Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
  Tỉnh/thành Đồng Tháp
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  2202677
  Họ và tên Trần Võ Trung Dũng
  Giới tính Nam
  Email trnvtrungdung@gmail.com
  Website http://violet.vn/tranvotrungdung/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học P11a
  Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
  Tỉnh/thành Đồng Tháp
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 8982 (Xem chi tiết)

  4503023
  Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Thanh
  Giới tính Nữ
  Email ntngocthanh.2712@yahoo.com
  Website http://violet.vn/ntngocthanh2712/
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Đồng Tháp
  Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
  Tỉnh/thành Đồng Tháp
  Điểm số 134 (Xem chi tiết)

  7260457
  Họ và tên ThS. Thành Bạch Hải
  Giới tính Nam
  Email tbhai.dongthap@moet.edu.vn
  Website http://violet.vn/sinhhocdongthap/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Thị xã Cao Lãnh
  Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
  Tỉnh/thành Đồng Tháp
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 316 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Võ Trung Dũng
  Giới tính Nam
  Email trnvtrungdung@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học P11a
  Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
  Tỉnh/thành Đồng Tháp
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 2163 (Xem chi tiết)

  4729573
  Họ và tên Đổ Đình Quí
  Giới tính Nam
  Email dinhqui92@yahoo.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Đồng Tháp
  Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
  Tỉnh/thành Đồng Tháp
  Điểm số 791 (Xem chi tiết)

  123864
  Họ và tên Phùng Trung Thành
  Giới tính Nam
  Email phungtrungthanh@ymail.com
  Website http://violet.vn/phungtrungthanh/
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Đồng Tháp
  Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
  Tỉnh/thành Đồng Tháp
  Điểm số 7239 (Xem chi tiết)

  128028
  Họ và tên Trần Nhựt Hoàng Vũ
  Giới tính Nam
  Email hoangvu_vnn@yahoo.com
  Chức vụ Chuyên viên Phòng
  Đơn vị Phòng GD-ĐT TP Cao Lãnh
  Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
  Tỉnh/thành Đồng Tháp
  Điểm số 3917 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phan Văn Tài
  Giới tính Nam
  Email phanvantai_ly2006@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/phanvantai86/
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Đồng Tháp
  Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
  Tỉnh/thành Đồng Tháp
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  52413
  Họ và tên ThS. Phạm Hữu Tình
  Giới tính Nam
  Email tinh.1041115@student.ctu.edu.vn
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Đồng Tháp
  Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
  Tỉnh/thành Đồng Tháp
  Điểm số 46512 (Xem chi tiết)

  518005
  Họ và tên Nguyễn Kim Thoa
  Giới tính Nữ
  Email nguyenkimthoat@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/Thienthan2/
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Đồng Tháp
  Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
  Tỉnh/thành Đồng Tháp
  Điểm số 527 (Xem chi tiết)

  1078281
  Họ và tên Trương Thị Quyền
  Giới tính Nữ
  Email truongthiquyen88@ymail.com
  Website http://violet.vn/truongthiquyen/
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Đồng Tháp
  Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
  Tỉnh/thành Đồng Tháp
  Điểm số 87 (Xem chi tiết)

  502182
  Họ và tên Nguyễn Quốc Lợi
  Giới tính Nam
  Email nqloitpcl@gmail.com
  Website http://violet.vn/docongtuong/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Thị xã Cao Lãnh
  Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
  Tỉnh/thành Đồng Tháp
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 41367 (Xem chi tiết)

  48537
  Họ và tên ThS. Phạm Đình Văn
  Giới tính Nam
  Email ntamnd8103@yahoo.com
  Website http://violet.vn/ntamnd8103/
  Chức vụ Giảng viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Đồng Tháp
  Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
  Tỉnh/thành Đồng Tháp
  Điểm số 1120 (Xem chi tiết)

  1321208
  Họ và tên Lê Thị Hoàng Tâm
  Giới tính Nữ
  Email khanhnguyennguyenle@yahoo.com
  Website http://violet.vn/nlkhanhnguyen/
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Trà 1
  Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
  Tỉnh/thành Đồng Tháp
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 1173 (Xem chi tiết)

  1366232
  Họ và tên Hồ Tự Hãn
  Giới tính Nam
  Email hs_371@yahoo.com
  Chức vụ Giảng viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Đồng Tháp
  Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
  Tỉnh/thành Đồng Tháp
  Điểm số 243 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Tự Hãn
  Giới tính Nam
  Email ngaymaihettien@yahoo.com
  Chức vụ Giảng viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Đồng Tháp
  Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
  Tỉnh/thành Đồng Tháp
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  7466
  Họ và tên Huỳnh Chí Hào
  Giới tính Nam
  Email huynhchihao@gmail.com
  Website http://huynhchihao.violet.vn/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Thị xã Cao Lãnh
  Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
  Tỉnh/thành Đồng Tháp
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 100834 (Xem chi tiết)

  1401884
  Họ và tên Bùi Thanh Phong
  Giới tính Nam
  Email lengocngacl@gmail.com
  Chức vụ Chuyên viên Phòng
  Đơn vị Phòng Giáo dục - Đào tạo
  Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
  Tỉnh/thành Đồng Tháp
  Điểm số 7913 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Minh Xuân
  Giới tính Nam
  Email nmxuanct1@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đỗ Công Tường
  Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
  Tỉnh/thành Đồng Tháp
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 1227 (Xem chi tiết)