Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Image_15.jpeg Image_16.jpeg Image_10.jpeg Image_18.jpeg Image_13.jpeg Image_19.jpeg Image38.jpeg Image_12.jpeg Image_11.jpeg Image_9.jpeg Image_7.jpeg Image_6.jpeg Image_5.jpeg Image_4.jpeg Image_3.jpeg Image_2.jpeg Image_1.jpeg 12687859_163083177401455_1576531899547456461_n.jpg 12670456_163083347401438_5279887237812695798_n.jpg 12670262_163083190734787_4465992152292296351_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Photo
  Họ và tên Phan Thái Châu
  Giới tính Nam
  Email ptchau708@gmail.com
  Website http://violet.vn/ptchau708
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Trung Hưng 2
  Quận/huyện Huyện Cờ Đỏ
  Tỉnh/thành Cần Thơ
  Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 98 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Nhã
  Giới tính Nam
  Email nguyenvannha1990@gmail.com
  Website http://violet.vn/nvnha076
  Chức vụ Giảng viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Cần Thơ
  Quận/huyện Quận Ninh Kiều
  Tỉnh/thành Cần Thơ
  Điểm số 22902 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Xuân Bình
  Giới tính Nam
  Email lexuanbinh1978@gmail.com
  Website http://violet.vn/xuanbinhl
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thới An Đông 3
  Quận/huyện Quận Bình Thủy
  Tỉnh/thành Cần Thơ
  Chuyên môn Mỹ thuật, Tin học
  Điểm số 855 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Cơ sở dạy thêm và luyện thi Bảo Ngọc
  Giới tính Nữ
  Email trietlv@gmail.com
  Website http://violet.vn/daythemBaoNgoc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT Thái Bình Dương
  Quận/huyện Quận Ninh Kiều
  Tỉnh/thành Cần Thơ
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 279 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Trải
  Giới tính Nam
  Email nguyenvantrai@moed.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thới Thuận 2
  Quận/huyện Huyện Thốt Nốt
  Tỉnh/thành Cần Thơ
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học, Ngoại ngữ
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Phúc Hậu
  Giới tính Nam
  Email hhau1978@yahoo.co.uk
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thạnh Quới
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Thạnh
  Tỉnh/thành Cần Thơ
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 2438 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Nguyệt
  Giới tính Nữ
  Email nguyettran03061977@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
  Quận/huyện Quận Bình Thủy
  Tỉnh/thành Cần Thơ
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Nhanh
  Giới tính Nữ
  Email lenhanh65@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
  Quận/huyện Quận Bình Thủy
  Tỉnh/thành Cần Thơ
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 57 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Kim Oanh
  Giới tính Nữ
  Email kimoanh80lta@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
  Quận/huyện Quận Bình Thủy
  Tỉnh/thành Cần Thơ
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Kim Phụng
  Giới tính Nữ
  Email kimphungthcslt@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
  Quận/huyện Quận Bình Thủy
  Tỉnh/thành Cần Thơ
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Văn Tiệp
  Giới tính Nam
  Email pvtiep80a@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
  Quận/huyện Quận Bình Thủy
  Tỉnh/thành Cần Thơ
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Toan
  Giới tính Nữ
  Email toanthcslt81@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
  Quận/huyện Quận Bình Thủy
  Tỉnh/thành Cần Thơ
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lâm Thị Anh Tuyền
  Giới tính Nữ
  Email lamanhtuyen81@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
  Quận/huyện Quận Bình Thủy
  Tỉnh/thành Cần Thơ
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Thơ
  Giới tính Nữ
  Email thohoan80a@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
  Quận/huyện Quận Bình Thủy
  Tỉnh/thành Cần Thơ
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Việt Thủy
  Giới tính Nữ
  Email thuyhuevy333a@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
  Quận/huyện Quận Bình Thủy
  Tỉnh/thành Cần Thơ
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đoàn Văn Văn
  Giới tính Nam
  Email doanvanvan@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
  Quận/huyện Quận Bình Thủy
  Tỉnh/thành Cần Thơ
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 69 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đặng Thị Lan
  Giới tính Nữ
  Email danglan77q.nvd@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
  Quận/huyện Quận Bình Thủy
  Tỉnh/thành Cần Thơ
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Biển
  Giới tính Nữ
  Email thbien78@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
  Quận/huyện Quận Bình Thủy
  Tỉnh/thành Cần Thơ
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thụy Vi
  Giới tính Nữ
  Email th.vi77a@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
  Quận/huyện Quận Bình Thủy
  Tỉnh/thành Cần Thơ
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lâm Thị Ngọc Bích
  Giới tính Nữ
  Email thcslt_ngocbich@binhthuy.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
  Quận/huyện Quận Bình Thủy
  Tỉnh/thành Cần Thơ
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)