No_photo
Họ và tên Đào Trung Hiếu
Giới tính Nam
Email trunghieu.aquaculture@gmai.com
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Cần Thơ
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Thái Châu
Giới tính Nam
Email ptchau708@gmail.com
Website http://violet.vn/ptchau708
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trung Hưng 2
Quận/huyện Huyện Cờ Đỏ
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Nhã
Giới tính Nam
Email nguyenvannha1990@gmail.com
Website http://violet.vn/nvnha076
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Cần Thơ
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Điểm số 26467 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Xuân Bình
Giới tính Nam
Email lexuanbinh1978@gmail.com
Website http://violet.vn/xuanbinhl
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thới An Đông 3
Quận/huyện Quận Bình Thủy
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Mỹ thuật, Tin học
Điểm số 1077 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Cơ sở dạy thêm và luyện thi Bảo Ngọc
Giới tính Nữ
Email trietlv@gmail.com
Website http://violet.vn/daythemBaoNgoc
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT Thái Bình Dương
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 357 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Trải
Giới tính Nam
Email nguyenvantrai@moed.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thới Thuận 2
Quận/huyện Huyện Thốt Nốt
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Phúc Hậu
Giới tính Nam
Email hhau1978@yahoo.co.uk
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạnh Quới
Quận/huyện Huyện Vĩnh Thạnh
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 1994 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Nguyệt
Giới tính Nữ
Email nguyettran03061977@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
Quận/huyện Quận Bình Thủy
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Nhanh
Giới tính Nữ
Email lenhanh65@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
Quận/huyện Quận Bình Thủy
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 57 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Oanh
Giới tính Nữ
Email kimoanh80lta@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
Quận/huyện Quận Bình Thủy
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Kim Phụng
Giới tính Nữ
Email kimphungthcslt@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
Quận/huyện Quận Bình Thủy
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Toán học
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Văn Tiệp
Giới tính Nam
Email pvtiep80a@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
Quận/huyện Quận Bình Thủy
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Toán học
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Toan
Giới tính Nữ
Email toanthcslt81@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
Quận/huyện Quận Bình Thủy
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lâm Thị Anh Tuyền
Giới tính Nữ
Email lamanhtuyen81@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
Quận/huyện Quận Bình Thủy
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thơ
Giới tính Nữ
Email thohoan80a@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
Quận/huyện Quận Bình Thủy
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Việt Thủy
Giới tính Nữ
Email thuyhuevy333a@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
Quận/huyện Quận Bình Thủy
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đoàn Văn Văn
Giới tính Nam
Email doanvanvan@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
Quận/huyện Quận Bình Thủy
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 69 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đặng Thị Lan
Giới tính Nữ
Email danglan77q.nvd@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
Quận/huyện Quận Bình Thủy
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Biển
Giới tính Nữ
Email thbien78@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
Quận/huyện Quận Bình Thủy
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Toán học
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thụy Vi
Giới tính Nữ
Email th.vi77a@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Tuyền
Quận/huyện Quận Bình Thủy
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Toán học
Điểm số 20 (Xem chi tiết)