Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Cần Thơ.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BÀI VIẾT  (1 bài)

Giáo dục và đào tạo Cần Thơ

Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 2001-2010 là: ”Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa”. “Con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta cần và có thể rút ngắn thời...

Thành viên tích cực

No_avatarf
thúy nguyễn
Điểm số: 4
Avatar
Lê Thị Ngọc Bích
Điểm số: 2
Avatar
Nguyễn Trường Chinh
Điểm số: 2
Avatar
Kinh tế nông nghiệp
Điểm số: 2
No_avatar
Trịnh Minh Khôi
Điểm số: 2
Avatar
Hà Quang Nhị
Điểm số: 2
Avatar
Nguyễn Cao Sang
Điểm số: 2
Avatar
Nguyễn Văn Nhã
Điểm số: 2

Website cá nhân tiêu biểu

Website của Nguyễn Thị Tươi
Lượt truy cập: 197
http://maitruongmenyeu.violet.vn/
Lượt truy cập: 131
Website của Nguyễn Văn Thạnh
Lượt truy cập: 23
Website của Nguyễn Hữu Định
Lượt truy cập: 20
Blog ''Chia sẻ kiến thức''
Lượt truy cập: 20
SÁCH MIỄN PHÍ 365
Lượt truy cập: 18