Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Cần Thơ.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BÀI VIẾT  (1 bài)

Giáo dục và đào tạo Cần Thơ

Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 2001-2010 là: ”Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa”. “Con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta cần và có thể rút ngắn thời...

Thành viên tích cực

Avatar
Đồng Quốc Tú
Điểm số: 36
Avatar
Nguyễn Thế Vinh
Điểm số: 26
No_avatar
Ngô Đức Tài
Điểm số: 20
No_avatar
Nguyễn Phong
Điểm số: 16
Avatar
Hà Quang Nhị
Điểm số: 12
Avatar
Tạ Văn Mãi
Điểm số: 10
Avatar
Nguyễn Thanh Lam
Điểm số: 10
Avatar
Nguyễn Hữu Định
Điểm số: 10

Website cá nhân tiêu biểu

Website của Nguyễn Thị Tươi
Lượt truy cập: 428
http://maitruongmenyeu.violet.vn/
Lượt truy cập: 172
Website của Lê Nguyễn Trung Dũng
Lượt truy cập: 152
Blog ''Chia sẻ kiến thức''
Lượt truy cập: 38
SÁCH MIỄN PHÍ 365
Lượt truy cập: 34
Website Nguyễn Tấn Tài
Lượt truy cập: 31