Mẫu kiểm điểm đảng viên chấp hành

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Nhật Hạ
Ngày gửi: 14h:42' 09-04-2013
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 337
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH
NĂM 2013

          Kính gửi: - Chi bộ Trường THCS EaTu
- Đảng bộ xã Êa Tu
Họ và tên đảng viên được kiểm tra: ...................................................................
          Ngày tháng năm sinh: ...............................................................................
          Quê quán: ..................................................................................................
          Nơi cư trú hiện nay: .......................................................................................
          Ngày vào Đảng: ................................... ;  Ngày chính thức: .........................................
          Hiện nay đang sinh hoạt tại chi bộ trường THCS EaTu
          Đơn vị công tác hiện nay: trường THCS EaTu
          Chức vụ chuyên môn hiện nay: .....................................................................................
          Chức vụ Đảng, Đoàn thể hiện nay: …………………………………………………...
          Nhiệm vụ chuyên môn được giao hiện nay: .................................................................
......................................................................................................................
          Thực hiện Quyết định số …. -QĐ/ CB ngày …/…./2013 của Chi ủy chi bộ trường THCS EaTu ; nay tôi viết Bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành năm 2013 như sau :      
1/- Về nội dung kiểm tra
( nêu nội dung, thời điểm kiểm tra được ghi trong quyết định).
2/-Phần tự kiểm tra
2.1/-Những ưu điểm
2.2/- Những khuyết, nhược điểm
2.3/- Nguyên nhân của những khuyết, nhược điểm
-    Nguyên nhân khách quan
-    Nguyên nhân chủ quan
3/- Biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết nhược điểm
Cần nêu cụ thể các biện pháp khắc phục sửa chữa, thời gian khắc phục sửa chữa những khuyết, nhược điểm.
4/- Những ý kiến, đề nghị, đề xuất
          Nêu những ý kiến, đề nghị, đề xuất của bản thân đảng viên đối với chi bộ, cơ quan, với cấp trên có liên quan đến nội dung được kiểm tra (nếu có).
 5/- Tự nhận xét: Chấp hành tốt (hay chưa tốt) nội dung được kiểm tra


ÊaTu , Ngày …. Tháng … Năm 2013
Người tự kiểm điểm.