TRÂN TRỌNG CHÀO MỪNG THẦY, CÔ ĐÃ GHÉ THĂM

WEBSITE THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BUÔN ĐÔN CHÚC QUÝ THẦY, CÔ MẠNH KHỎE

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Thanh Huyền
Giới tính Nữ
Email huyenbddl@gmail.com
Website http://violet.vn/gvhuyenbddl
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2
Điểm số 59 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trịnh Minh Chủ
Giới tính Nam
Email thoigians1@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Buôn Đôn
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Quách Thị Thủy
Giới tính Nữ
Email thuybinh618@gmail.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mầm non Hoa Thiên Lý
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Bế Thị Thân
Giới tính Nữ
Email hoathienlybd@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Hoa Thiên Lý
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nông Văn Thành
Giới tính Nam
Email vanthanhsn2002@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tuấn Anh
Giới tính Nam
Email ku.0972419114@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Võ Thị Sáu
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 98 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Khăm Thừa Lào
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Võ Thị Sáu
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 253 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên hoàng cao thái
Giới tính Nam
Email hoangcaothai98@gmail.com
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 19 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thế Sơn
Giới tính Nam
Email cao31102003@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Thị Kim Oanh
Giới tính Nữ
Email kimoanhntt@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 56 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đào Đức Duy
Giới tính Nam
Email lionelduybmt@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Tống Duy Đan
Giới tính Nam
Email zizoubmtivnl@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 228 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Mã Thành Đồng
Giới tính Nam
Email thanhdongtopt@gmail.com
Website http://violet.vn/dienthoaiop
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hồ Tùng Mậu
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 101 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên lê văn Tính
Giới tính Nam
Email tinh.td2014@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 59 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Xuân
Giới tính Nữ
Email xukangocxuan@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Hoa Thiên Lý
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 219 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hiền
Giới tính Nữ
Email hienhtl.bmt@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Hoa Thiên Lý
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 1110 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Nguyễn Khánh Hiển
Giới tính Nam
Email lenguyenkhanhhien@yahoo.com
Website http://violet.vn/lehuyhien
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 102 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Trần Xuân Trường
Giới tính Nam
Email trxtruong72@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Sinh học, GD hướng nghiệp
Điểm số 89 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Thcs Nguyễn Trường Tộ
Giới tính Nam
Email thcsnttbd@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên LÊ THIỆN ĐỨC
Giới tính Nam
Email lethiendatbo@gmail.com
Website http://violet.vn/tcbdc
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 118391 (Xem chi tiết)