to trinh tach chi bo

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Minh Nguyệt (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:40' 15-08-2012
Dung lượng: 14.5 KB
Số lượt tải: 46
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ ĐĂK RING ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG
Số: 02/TT-CB Đăk Ring, ngày 15 tháng 8 năm 2012 TỜ TRÌNH
V/v xin tách chi bộ nhà trường thành chi bộ trường tiểu học
và chi bộ trường THCS Đăk Ring.

Kính gửi: Đảng uỷ xã Đăk Ring. Căn cứ vào Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam . Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ chi bộ năm 2012 của chi bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2012 - 2015. Căn cứ vào nghị quyết chi bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2012 – 2015 ngày 8/8/2012. Nay chi bộ Nhà trường lập tờ trình đề nghị chi bộ xem xét tách và thành lập chi bộ với những nội dung sau:
Chi bộ hai trường gồm 12 đồng chí Đảng viên; Trong đó: 04 đồng chí đảng viên công tác tại trường THCS Đăk Ring; 08 đồng chí đảng viên công tác tại trường tiểu học Đăk Ring. Sau một thời gian công tác, sinh hoạt chung gặp rất nhiều vấn đề khó khăn về việc triển khai chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, về việc tổ chức các cuộc họp của Chi bộ vì hai trường học lệch buổi, điều kiện công tác của các đồng chí trong hai trường cũng khác nhau. Nay Chi bộ căn cứ vào điều kiện thực tế của hai nhà trường; Căn cứ vào điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam ; Căn cứ vào cuộc họp của Chi bộ ngày 8 tháng 08 năm 2012 đề nghị Đảng uỷ xã Đăk Ring xem xét tách Chi bộ nhà trường hiện tại thành hai chi bộ là Chi bộ trường tiểu học và Chi bộ trường THCS với nhân sự như sau: Chi bộ trường tiểu học gồm 08 đồng chí, trong đó 07 đồng chí đảng viên chính thức và 01 đồng chí đảng viên dự bị. Bí thư chi bộ là đồng chí: Phạm Thanh Sơn. Chi bộ trường THCS gồm 04 đồng chí đảng viên chính thức. Bí thư chi bộ là đồng chí Phan Ngọc Hải. (Nhân sự trên đã được Chi bộ nhà trường họp và bầu tại cuộc họp Chi bộ ngày 08 tháng 08 năm 2012) Vậy kính mong Đảng uỷ xem xét và duyệt theo nội dung đề nghị trên.
T.M CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG BÍ THƯ


Phan Ngọc Hải


ĐẢNG ỦY XÃ ĐĂK RING ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG
Số: 01/TT-CB Đăk Ring, ngày 13 tháng 8 năm 2012 TỜ TRÌNH
V/v đề nghị chuẩn y cấp Ủy chi bộ, nhiệm kỳ 2012 – 2015

Kính gửi: Đảng uỷ xã Đăk Ring. Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ xã Đăk Ring, chi bộ Nhà trường đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2015 vào ngày 08/08/2012 để tổng kết nhiệm kỳ 2010-2012 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015, đồng thời tổ chức bầu Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2012- 2015. Kết quả đã bầu được ban chi uỷ mới nhiệm kỳ 2012-2015 gồm 3 đồng chí: 1/ Đ/c Phan Ngọc Hải 2/ Đ/c Phạm Viết Hiệp 3/ Đ/c Đặng Thanh Sơn Chi bộ tiếp tục bầu các chức danh bí thư và phó bí thư chi bộ, kết quả: 1/ Đ/c Phan Ngọc Hải trúng cử chức danh Bí thư chi bộ 2/ Đ/c Đặng Thanh Sơn trúng cử chức danh phó Bí thư chi bộ (Trích biên bản của đại hội được gửi kèm theo) Chi uỷ chi bộ Nhà trường kính đề nghị Đảng uỷ xã Đăk Ring công nhận Ban chi uỷ, các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015. T.M CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG BÍ THƯ


Phan Ngọc Hải