Bai 58. Su dung hop li tai nguyen thien nhien

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Bình Hòa (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:25' 04-04-2012
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
Chương IV. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bài 58. SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
Giáo viên: Trần Bình Hòa
Chương IV- BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I. Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu.
Bài 58:
SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
b, c, g
a, e, i
d, h, k, l
Các dạng tài nguyên thiên nhiên
Chương IV- BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I. Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu.
Có 3 dạng tài nguyên thiên nhiên:
Bài 58:
SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
+ Tài nguyên không tái sinh : Sau một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt.
+ Tài nguyên tái sinh: Khi sử dụng hợp lý có khả năng
phục hồi
+ Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu: Thay thế nguồn năng lượng bị cạn kiệt, sử dụng mãi mãi, không gây ô nhiễm môi trường
II. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
1. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất :
Chương IV- BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Bài 58:
SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
I. Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu.
x
Vai trò bảo vệ đất của thực vật
x
x
II. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
1. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất :
+Trồng cây gây rừng
Chương IV- BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Bài 58:
SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
I. Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu.
Làm đất không bị thóai hóa bằng cách:
+Nâng cao độ phì nhiêu của đất
+Chống xói mòn, chống khô hạn và chống mặn.
II. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
1. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất :
Chương IV- BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Bài 58:
SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
I. Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu.
2. Sử dụng hợp lý tài nguyên nước.
Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước
và cách khắc phục
- Khơi thông dòng chảy
- Không đổ rác thải
xuống sông
Giếng khoan
Do dòng nước
ngầm bị ô nhiễm
(gần nhà máy,
nơi đông dân cư.)
- Nếu nước bị ô nhiễm
nặng không sử dụng
cho người và gia súc
- Phải xử lí nước thải
của nhà máy
Nước máy
Do đường ống bị vỡ
làm bùn đất xâm
nhập vào
Sửa chữa đường ống
dẫn nước
II. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
1. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất :
Chương IV- BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Bài 58:
SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
I. Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu.
2. Sử dụng hợp lý tài nguyên nước.
+Trồng rừng để tăng lượng nước bốc hơi và lượng nước ngầm.
Là không làm ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước:
+Xây dựng hệ thống thóat nước
+Xây dựng khu xử lý nước thải
+Không đổ rác xuống dòng sông
3. Sử dụng hợp lý tài nguyên rừng:
Chặt phá rừng và đốt rừng
Rừng Cúc Phương
Rừng quốc gia Tam Đảo
Đường lên rừng quốc gia Bạch Mã
Vườn quốc gia Cát Tiên
II. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
1. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất :
2. Sử dụng hợp lý tài nguyên nước.
Chương IV- BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Bài 58:
SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
I. Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu.
3. Sử dụng hợp lý tài nguyên rừng:
+Thành lập khu bảo tồn thiên nhiên.
+Kết hợp khai thác, bảo vệ và trồng rừng.
CỦNG CỐ
Trắc nghiệm : Chọn thông tin đúng
2. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên là :
a) Chỉ sử dụng tài nguyên không tái sinh
b) Chỉ sử dụng tài nguyên tái sinh
c)Chỉ sử dụng tài nguyên năng lượng vĩnh cửu
d) Sử dụng tiết kiệm, hợp lý để đáp ứng nhu cầu hiện tại và duy trì nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau
1. Tài nguyên tái sinh là :
a) Sau khi sử dụng ít phục hồi
b) Sau khi sử dụng hợp lý không được phục hồi
c) Sau khi sử dụng hợp lý sẽ được phục hồi
c
d
DẶN DÒ
- Học bài và trả lời câu hỏi Sgk trang 107
- Xem trước bài "Khôi phục môi trường và
giữ gìn thiên nhiên hoang dã"
- Tìm hiểu và sưu tầm khu bảo tồn thiên nhiên,
phục hồi rừng .