Bai 27. Quan sat thuong bien

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Bình Hòa (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:48' 14-11-2011
Dung lượng: 5.8 MB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
Bài 27. THỰC HÀNH
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
Giáo viên: Trần Bình Hòa
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
ven bờ
Trên mặt nước
Trên cạn
Mầm khoai tây trong tối
Mầm khoai tây ngoài sáng
Giữa ruộng
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Quan sát mẫu vật và tranh thảo luận nhóm hoàn thành bảng:
Giữa ruộng
Ven bờ
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
- Mầm có màu xanh
- Mầm có màu nhạt
Ánh sáng
- Lá có màu vàng nhạt
- Lá có màu xanh
- Thân, lá nhỏ
- Thân, lá lớn
- Thân, lá lớn hơn, rễ có phao
Độ ẩm
- Lá tốt hơn, xanh hơn
- Lá nhỏ hơn
Dinh dưỡng, nhiệt độ, độ ẩm, s? c?nh tranh
Ánh sáng
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Những nhân tố nào gây ra thường biến?
?
Hoa phù dung
Sáng
Chiều
II. Nhận biết, phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến:
II. Nhận biết, phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến:
1. Hai cây la: ? ven bờ và ? giữa ruộng ở vụ thứ nhất thuộc thế hệ ( đời ) nào?
Có kiểu hình khác nhau ? xuất hiện biến dị ở đời thứ nhất.
2. Hai cây la này có đặc điểm gì khác nhau?
Thuộc thế hệ ( đời ) thứ nhất
II. Nhận biết, phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến:
Những cây lúa được gieo từ hạt của các các cây la ven bờ và cây la giữa ruộng có khác nhau không?
Những cây lúa được gieo từ hạt của các cây mạ ven bờ và cây mạ giữa ruộng
=> Em có nhận xét gì về thường biến?
?
Tại sao những cây la ? ven bờ thường tốt hơn những cây la ? giữa ruộng?
=> Rút ra đặc điểm gì của thường biến?
?
II. Nhận biết, phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến:
Tại sao đoạn thân rau dừa nước, khi cùng mọc trên mặt nước, thì đều có đặc điểm rễ biến thành phao?
Di?u ny cĩ nghia gì?
=> Rút ra kết luận gì về thường biến?
?
Phân biệt thường biến và đột biến ?
Thường biến:
Biến đổi kiểu hình.
- Không di truyền.
- Phát sinh đồng loạt theo một hướng xác định ứng với điều kiện môi trường
- Thường có lợi, giúp sinh vật thích nghi hơn.
Đột biến:
- Biến đổi v?t ch?t di truy?n (ADN, NST) ? bi?n d?i ki?u hình
- Di truyền.
- Xuất hiện ngẫu nhiên, riêng lẻ từng cá thể, vơ hu?ng
- Thường có hại cho sinh vật
?
?
Như vậy, thường biến có những đặc điểm gì?
Làm biến đổi kiểu hình
Thường biến không di truyền.
Biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định tương ứng với điều kiện môi trường.
Thường biến thường có lợi giúp sinh vật thích nghi hơn với điều kiện sống.
III. Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối vời tính trạng số lượng và chất lượng:
Kích thước củ su hào ở hai luống khác nhau như thế nào ?
Từ đó em nhận xét gì về ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng ?
?
III. Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối vời tính trạng số lượng và chất lượng:
Hình dạng của các củ ở 2 luống su hào có khác nhau hoàn toàn không ?
Từ đó nhận xét gì về ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng chất lượng?
?
III. Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối vời tính trạng số lượng và chất lượng:
So sánh năng suất của hai đám ruộng trên?
Dặn dò - chuẩn bị bài sau
*Dặndò:
Học lại bài 25 THƯỜNG BIẾN.
* Chuẩn bị bài mới:
Xem bài 28: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI
+Tìm hiểu những hiện tượng sinh đôi trong thực tế
+ Đọc nội dung bài học sách giáo khoa