Quy tich cung chua goc tiet 46

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Võ Thạch Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:08' 24-04-2010
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
kiểm tra bài cũ
Bài tập 45 ( SGK – 86)
Cho các hình thoi ABCD có cạnh AB cố định. Tìm quỹ tích giao điểm O của hai đường chéo trong các hình thoi đó
BÀI LÀM
Vì AC  BD ( do t /c hai đường chéo của hình thoi)
Mà cạnh AB cố định.
Suy ra điểm O nhìn đoạn AB cố định dưới một góc bằng 900. Vậy quỹ tích điểm O là đường tròn đường kính AB ( trừ hai điểm A và B)
Cho hình thoi ABCD, AB cố định,
Tìm quỹ tích các điểm O
AB  CD = {O}
Tiết 46
cung chứa góc
I- BÀI TOÁN QUỸ TÍCH “CUNG CHỨA GÓC”:
1/ Bài toán :
c. Kết luận :
Vậy với đoạn thẳng AB và góc  (0o<  <180o) cho trước thì quỹ tích các điểm M thoả mãn AMB =  là hai cung chứa góc  dựng trên đoạn AB
Tiết 46: CUNG CHỨA GÓC
( SGK )
a) Phần thuận:
b) Phần đảo:
- Hai cung chứa góc  nói trên là hai cung tròn đối xứng nhau qua AB
- Hai điểm A, B được coi là thuộc quỹ tích
- Quỹ tích các điểm nhìn đoạn thẳng AB cho trước dưới một góc vuông là đường tròn đường kính AB
d). Chú ý :
c. Kết luận : (SGK)
d). Chú ý : (SGK)
Vậy để vẽ cung chứa góc  dựng trên đoạn thẳng AB cho trước, ta làm như thế nào ?
A
B

Tiết 46: CUNG CHỨA GÓC
I- BÀI TOÁN QUỸ TÍCH “CUNG CHỨA GÓC”:
1/ Bài toán :
( SGK )
2) Cách vẽ cung chứa góc  :
* Chú ý : (SGK)
c. Kết luận : ( SGK )
m
- Vẽ đường trung trực d của AB
- Vẽ tia Ax tạo với AB một góc 
Vẽ đường thẳng Ay vuông góc
với Ax
- Gọi O là giao điểm của Ay với d, vẽ cung tròn AmB, tâm O, bán kính OA sao cho cung này nằm ở nửa mặt phẳng bờ AB không chứa tia Ax
* Cách vẽ cung chứa góc 

O
y

x
n
d

Tiết 46: CUNG CHỨA GÓC
I- BÀI TOÁN QUỸ TÍCH “CUNG CHỨA GÓC”:
1/ Bài toán :
2) Cách vẽ cung chứa góc  :
( SGK )
( SGK )
CÁCH GIẢI BÀI TOÁN QUỸ TÍCH
Hãy nêu các bước giải của bài toán quỹ tích trên.
Mọi điểm M thoả AMB =  đều thuộc AmB cố định
Mọi điểm M’ thuộc AmB đều thoả mãn AM’B = 
Tính chất T
Hình H
Hình H
Tính chất T
- Phần thuận : Mọi điểm có tính chất T đều thuộc hình H
- Kết luận : Quỹ tích các điểm có tính chất T là hình H
- Phần đảo : Mọi điểm thuộc hình H đều có tính chất T
Tiết 46: CUNG CHỨA GÓC
I- BÀI TOÁN QUỸ TÍCH “CUNG CHỨA GÓC”:
1/ Bài toán :
2) Cách vẽ cung chứa góc  :
( SGK )
( SGK )
a) Phần thuận:
b) Phần đảo:
Tiết 46: CUNG CHỨA GÓC
I- BÀI TOÁN QUỸ TÍCH “CUNG CHỨA GÓC”:
1/ Bài toán :
2) Cách vẽ cung chứa góc  :
( SGK )
( SGK )
II-CÁCH GIẢI BÀI TOÁN QUỸ TÍCH:
( SGK )
Thông thường khi giải bài toán quỹ tích ta nên dự đoán hình H trước khi chứng minh
- Phần thuận : Mọi điểm có tính chất T đều thuộc hình H
- Kết luận : Quỹ tích các điểm có tính chất T là hình H
- Phần đảo : Mọi điểm thuộc hình H đều có tính chất T
M
N
m
60o
O
y
60o
x
n
d
Tiết 46: CUNG CHỨA GÓC
Bài tập 1: Vẽ cung chứa góc 60o dựng trên đoạn thẳng MN = 3cm
I- BÀI TOÁN QUỸ TÍCH “CUNG CHỨA GÓC”:
1/ Bài toán :
2) Cách vẽ cung chứa góc  :
( SGK )
( SGK )
II-CÁCH GIẢI BÀI TOÁN QUỸ TÍCH:
( SGK )
- Vẽ đường trung trực d của AB
- Vẽ tia Ax tạo với AB một góc 
Vẽ đường thẳng Ay vuông góc
với Ax
- Gọi O là giao điểm của Ay với d, vẽ cung tròn AmB, tâm O, bán kính OA sao cho cung này nằm ở nửa mặt phẳng bờ AB không chứa tia Ax
* Cách vẽ cung chứa góc  dựng trên đoạn AB
( SGK )
I- BÀI TOÁN QUỸ TÍCH “CUNG CHỨA GÓC”:
1/ Bài toán :
* Chú ý : (SGK)
c. Kết luận : ( SGK )
M
N
60o
60o
O
x
n
y
m
d
Bài tập 1 :
- Vẽ cung chứa góc 60o dựng trên đoạn thẳng MN = 3cm
Tiết 46: CUNG CHỨA GÓC
( SGK )
I- BÀI TOÁN QUỸ TÍCH “CUNG CHỨA GÓC”:
1/ Bài toán :
* Chú ý : (SGK)
c. Kết luận : ( SGK )
60o
A
Bài tập 2 : Cho  MAN có , cạnh MN cố định.
Gọi D là giao điểm của ba đường phân giác trong của tam giác AMN. Tìm quỹ tích điểm D khi A thay đổi
D
D1
D2
A1
A2
M
N
Tiết 46: CUNG CHỨA GÓC
( SGK )
I- BÀI TOÁN QUỸ TÍCH “CUNG CHỨA GÓC”:
1/ Bài toán :
* Chú ý : (SGK)
c. Kết luận : ( SGK )
60o
A
D
M
N
120o
Tiết 46: CUNG CHỨA GÓC
Bài tập 2 :
- Gọi D là giao điểm của ba đường phân giác trong của tam giác AMN. Tìm quỹ tích điểm D khi A thay đổi
Tiết 46: CUNG CHỨA GÓC
I- BÀI TOÁN QUỸ TÍCH “CUNG CHỨA GÓC”:
1/ Bài toán :
2) Cách vẽ cung chứa góc  :
( SGK )
( SGK )
II-CÁCH GIẢI BÀI TOÁN QUỸ TÍCH:
( SGK )
- Vẽ đường trung trực d của AB
- Vẽ tia Ax tạo với AB một góc 
Vẽ đường thẳng Ay vuông góc
với Ax
- Gọi O là giao điểm của Ay với d, vẽ cung tròn AmB, tâm O, bán kính OA sao cho cung này nằm ở nửa mặt phẳng bờ AB không chứa tia Ax
* Cách vẽ cung chứa góc  dựng trên đoạn AB
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Xem lại cách giải bài toán quỹ tích ở SGK
- Nắm vững cách vẽ cung chứa góc
- Bài tập 44; 46; 48 (SGK-86,87)
Xin chân thành cảm ơn
Chúc hội giảng thành công tốt đẹp