Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Picture1.png ConDau_toantieuhocplb.png IMG_02933.jpg IMG_02881.jpg IMG_02892.jpg IMG_02902.jpg IMG_02632.jpg IMG_02682.jpg 20141009_161048.jpg 20141009_161300.jpg 20150209_1112441.jpg IMG_08841.jpg IMG_08851.jpg IMG_01212.jpg IMG_01202.jpg IMG_02173.jpg IMG_02192.jpg IMG_02272.jpg IMG_02384.jpg IMG_02412.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  9075135
  Họ và tên HUỲNH CHÁNH AN
  Giới tính Nam
  Email an.huynhchanh@gmail.com
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trãi
  Quận/huyện Thị xã Châu Đốc
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  6104300
  Họ và tên Thái Quý Thọ
  Giới tính Nam
  Email yenloan32@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trãi
  Quận/huyện Thị xã Châu Đốc
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  5998947
  Họ và tên Tô Thiện Tín
  Giới tính Nam
  Email thientincpcpddd@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trãi
  Quận/huyện Thị xã Châu Đốc
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đặng Thị Vân Nhan
  Giới tính Nữ
  Email dangvannhan1986@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Khánh
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  9371467
  Họ và tên Huỳnh Văn Giang
  Giới tính Nam
  Email giang_c2tantuyentt@angiang.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tân Tuyến
  Quận/huyện Huyện Tri Tôn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 2869 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trương hoài Trinh
  Giới tính Nữ
  Email trinhthcsvinhkhanh@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Khánh
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Võ Thị Mai Thảo
  Giới tính Nữ
  Email maithao79@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Khánh
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thi Thanh Nhã
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthithanhnha10@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Khánh
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 19 (Xem chi tiết)

  10143841
  Họ và tên trần thị bé chín
  Giới tính Nữ
  Email chinbe85@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chánh
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 18 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Truơng Thị Thanh Nga
  Giới tính Nữ
  Email ngattt1980@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Khánh
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên nguyễn trần hạnh xuân
  Giới tính Nữ
  Email hanhxuan22021988@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Khánh
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trịnh Văn Tài
  Giới tính Nam
  Email tai_vinhkhanhts@angiang.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Khánh
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Huỳnh Văn Thuận
  Giới tính Nam
  Email huynhvanthuan_chilangAG@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tân Lợi
  Quận/huyện Huyện Tịnh Biên
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Huỳnh Thị Thúy Kiều
  Giới tính Nữ
  Email kieuvk@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Khánh
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Huỳnh Văn Xuyên
  Giới tính Nam
  Email vanxuyen2@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Khánh
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 65 (Xem chi tiết)

  1507285
  Họ và tên Nguyễn Hoàng Lợi
  Giới tính Nam
  Email hoangloi1692@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tân Trung
  Quận/huyện Huyện Phú Tân
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 1770 (Xem chi tiết)

  10108839
  Họ và tên Nguyễn Ngọc
  Giới tính Nam
  Email vietnam29k4@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Khánh
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Quan Hải
  Giới tính Nam
  Email quanhai1982.@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Khánh
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 18 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Kim Huệ
  Giới tính Nữ
  Email kimhue85@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Khánh
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hồ Thị Bích
  Giới tính Nữ
  Email bichhovk81@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Khánh
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)