Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Doi_song_va_tap_tinh_cua_lop_Chim.flv Mot_so_loai_Chim_Viet_Nam.flv Mot_so_loai_Bo_sat_Viet_Nam.flv Mot_so_loai_Luong_cu_Viet_Nam.flv Default9.jpg DefaultCAWK067F.jpg DefaultCAWK067F.jpg Hoc_danh_van.jpg Tap_viet_bang_chu_cai.jpg Tap_viet_bang_chu_cai.jpg Pho_cap_tin_hoc_3.jpg Pho_cap_tin_hoc_3.jpg Day_be_hoc_chu_cai.jpg Tinh_hinh_mu_chu.jpg Tinh_hinh_mu_chu.jpg Tinh_hinh_giao_thong.jpg Tam.jpg 10380301_1433046063628469_8200850899240942645_n.jpg IMG_18211.jpg Images2.jpeg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Dư
  Giới tính Nam
  Email conchaobac@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Cần Đăng
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 883 (Xem chi tiết)

  5981494
  Họ và tên Lê Văn Thân
  Giới tính Nam
  Email anhhungcolao44@yahoo.com
  Website http://violet.vn/levanthanvtt
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung
  Quận/huyện Huyện Châu Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 133 (Xem chi tiết)

  5232080
  Họ và tên Võ Phạm Như Tiễn
  Giới tính Nam
  Email tienbanhang@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học A Long Bình
  Quận/huyện Huyện An Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 661 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Trọng Đức
  Giới tính Nam
  Email gisducnt88@hotmail.com
  Website http://violet.vn/gisducnt88
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường Phổ thông Quốc tế GIS
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 56 (Xem chi tiết)

  6311067
  Họ và tên Phan Trung Hồng Cẩm
  Giới tính Nữ
  Email tranquanto@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường Phổ thông Quốc tế GIS
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  8911706
  Họ và tên Trần Anh Tuấn
  Giới tính Nam
  Email anhtuanasm@gmail.com
  Chức vụ Chuyên viên Phòng
  Đơn vị Sao Mai An Giang
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  1265371
  Họ và tên Trần Minh Đàng
  Giới tính Nam
  Email dang_c2tritontt@angiang.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị Trấn Tri Tôn
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 2472 (Xem chi tiết)

  8877021
  Họ và tên Dương Hoàng Anh
  Giới tính Nam
  Email alonginhanphu@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học A Long Bình
  Quận/huyện Huyện An Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 1144 (Xem chi tiết)

  5939904
  Họ và tên Nguyễn Trường Giang
  Giới tính Nam
  Email songdai_love@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mẫu Giáo TT Óc Eo
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 388 (Xem chi tiết)

  7879341
  Họ và tên Nguyễn Thị Diễm Trang
  Giới tính Nữ
  Email NguyenThiDiemTrangthcsac@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS An Châu
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  18554
  Họ và tên Nguyễn Ngọc Trạng
  Giới tính Nam
  Email nntrang_5a1@agu.edu.vn
  Website http://violet.vn/nntrang
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn Óc Eo
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 211 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguễn Văn Nhựt
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/vannhut1966
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học B Hoà Bình
  Quận/huyện Huyện Chợ Mới
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 81 (Xem chi tiết)

  7275591
  Họ và tên Phan Dong
  Giới tính Nam
  Email pvdong20@gmail.com
  Website http://violet.vn/vandong20
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học An Giang
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 239 (Xem chi tiết)

  7418165
  Họ và tên Huỳnh Phước Linh
  Giới tính Nam
  Email phuoclinh32@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Khuyến
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Thanh
  Giới tính Nam
  Email thanh_c2hoaan@angiang.edu.vn
  Website http://violet.vn/thanhvannguyen85
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hoà An
  Quận/huyện Huyện Chợ Mới
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 5246 (Xem chi tiết)

  3363382
  Họ và tên Lê Hoàng Vũ
  Giới tính Nam
  Email vu_c1ctanmycm@angiang.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học C Tân Mỹ
  Quận/huyện Huyện Chợ Mới
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1974220
  Họ và tên Nguyễn Đức Vinh
  Giới tính Nam
  Email ndvinh1978@angiang.edu.vn
  Website http://violet.vn/DVINH00
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hoà An
  Quận/huyện Huyện Chợ Mới
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 4569 (Xem chi tiết)

  7548775
  Họ và tên Binh Duong
  Giới tính Nam
  Email binhduongnbkag@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 87 (Xem chi tiết)

  6936296
  Họ và tên Phạm Nam Điền
  Giới tính Nam
  Email dienyeu.9td@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 98 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Nguyên
  Giới tính Nữ
  Email nttnguyen34st@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học A Thị trấn An Châu
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 55 (Xem chi tiết)