Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Doi_song_va_tap_tinh_cua_lop_Chim.flv Mot_so_loai_Chim_Viet_Nam.flv Mot_so_loai_Bo_sat_Viet_Nam.flv Mot_so_loai_Luong_cu_Viet_Nam.flv Default9.jpg DefaultCAWK067F.jpg DefaultCAWK067F.jpg Hoc_danh_van.jpg Tap_viet_bang_chu_cai.jpg Tap_viet_bang_chu_cai.jpg Pho_cap_tin_hoc_3.jpg Pho_cap_tin_hoc_3.jpg Day_be_hoc_chu_cai.jpg Tinh_hinh_mu_chu.jpg Tinh_hinh_mu_chu.jpg Tinh_hinh_giao_thong.jpg Tam.jpg 10380301_1433046063628469_8200850899240942645_n.jpg IMG_18211.jpg Images2.jpeg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 1 thành viên
 • Vũ Hà My
 • No_photo
  Họ và tên Đặng Hoàng Thanh
  Giới tính Nam
  Email oangthanhc1cnuisapts@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học C Thị trấnnúi Sập
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Hậu
  Giới tính Nữ
  Email hau_c0vinhtecd@angiang.com.vn
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học C Vĩnh Tế
  Quận/huyện Thị xã Châu Đốc
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 4246 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Hữu Duyên
  Giới tính Nam
  Email duyennhac@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  6610898
  Họ và tên Phạm Minh Đức
  Giới tính Nam
  Email minhduc_lx2013@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT BC Khuyến Học
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  2799763
  Họ và tên Nguyễn Thành Nam
  Giới tính Nam
  Email c1atanchauatc@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học A Tân Châu
  Quận/huyện Huyện Tân Châu
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 137 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Thanh Tú
  Giới tính Nam
  Email tthanhtu68@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học A Tân Châu
  Quận/huyện Huyện Tân Châu
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Dư
  Giới tính Nam
  Email conchaobac@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Cần Đăng
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 894 (Xem chi tiết)

  5981494
  Họ và tên Lê Văn Thân
  Giới tính Nam
  Email anhhungcolao44@yahoo.com
  Website http://violet.vn/levanthanvtt
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung
  Quận/huyện Huyện Châu Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 139 (Xem chi tiết)

  5232080
  Họ và tên Võ Phạm Như Tiễn
  Giới tính Nam
  Email tienbanhang@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học A Long Bình
  Quận/huyện Huyện An Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 666 (Xem chi tiết)

  8944142
  Họ và tên Nguyễn Trọng Đức
  Giới tính Nam
  Email gisducnt88@hotmail.com
  Website http://violet.vn/gisducnt88
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường Phổ thông Quốc tế GIS
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 2838 (Xem chi tiết)

  6311067
  Họ và tên Phan Trung Hồng Cẩm
  Giới tính Nữ
  Email tranquanto@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường Phổ thông Quốc tế GIS
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  8911706
  Họ và tên Trần Anh Tuấn
  Giới tính Nam
  Email anhtuanasm@gmail.com
  Chức vụ Chuyên viên Phòng
  Đơn vị Sao Mai An Giang
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  1265371
  Họ và tên Trần Minh Đàng
  Giới tính Nam
  Email dang_c2tritontt@angiang.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị Trấn Tri Tôn
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 2520 (Xem chi tiết)

  8877021
  Họ và tên Dương Hoàng Anh
  Giới tính Nam
  Email alonginhanphu@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học A Long Bình
  Quận/huyện Huyện An Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 1674 (Xem chi tiết)

  5939904
  Họ và tên Nguyễn Trường Giang
  Giới tính Nam
  Email songdai_love@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mẫu Giáo TT Óc Eo
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 466 (Xem chi tiết)

  7879341
  Họ và tên Nguyễn Thị Diễm Trang
  Giới tính Nữ
  Email NguyenThiDiemTrangthcsac@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS An Châu
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  18554
  Họ và tên Nguyễn Ngọc Trạng
  Giới tính Nam
  Email nntrang_5a1@agu.edu.vn
  Website http://violet.vn/nntrang
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thị trấn Óc Eo
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 211 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguễn Văn Nhựt
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/vannhut1966
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học B Hoà Bình
  Quận/huyện Huyện Chợ Mới
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 74 (Xem chi tiết)

  7275591
  Họ và tên Phan Dong
  Giới tính Nam
  Email pvdong20@gmail.com
  Website http://violet.vn/vandong20
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học An Giang
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 239 (Xem chi tiết)

  7418165
  Họ và tên Huỳnh Phước Linh
  Giới tính Nam
  Email phuoclinh32@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Khuyến
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)