Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Mo_hinh_GSP_day_hinh_hoc_9.flv Qua_tng_cuc_sng_2013_mi_nht_Gia_tr_ca_ng_bit_n_360p.flv AmNhac___CaTru___CATRU409.mp3 YouTube__Cong_Chieng_Tay_Nguyen.flv YouTube__dong_phong_nha.flv YouTube__Nha_nhac_cung_dinh.flv Image00999.jpg Image0099.jpg Image0042.jpg IMAGE009.jpg IMAGE008.jpg IMAGE007.jpg IMAGE006.jpg IMAGE004.jpg IMAGE002.jpg 06NG213.jpg 06NG205.jpg 06NG184.jpg 2415.jpg 85911257156649.gif

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 1 thành viên
 • Toán Tiểu Học Pl
 • No_photo
  Họ và tên Tống Phứơc Khải
  Giới tính Nam
  Email phuockhai79@gmail.com
  Website http://violet.vn/phuockhaihh2013
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Hậu
  Quận/huyện Huyện An Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Kim Phượng
  Giới tính Nữ
  Email phuongdinhmy@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Định Mỹ
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 3335 (Xem chi tiết)

  3436271
  Họ và tên Bao An
  Giới tính Nam
  Email baoan9009@gmail.com
  Website http://violet.vn/baoanag
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học An Giang
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trương Quốc Bảo
  Giới tính Nam
  Email quocbaoc2vp@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Phú
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Hoàng Sơn
  Giới tính Nam
  Email hoangsonc2vp@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Phú
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phan Chu Tuấn
  Giới tính Nam
  Email tuan1_vinhkhangts@angiang.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Phú
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  3022898
  Họ và tên Trần Vĩnh Phước
  Giới tính Nam
  Email viphuoc8483@gmail.com
  Website http://violet.vn/viphuoc8483
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Hội
  Quận/huyện Huyện An Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 54 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hồ Thị Kim Loan
  Giới tính Nữ
  Email loanc2dinhmyts@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Định Mỹ
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 9 (Xem chi tiết)

  225322
  Họ và tên Nguyễn Trần Hữu Luyện
  Giới tính Nam
  Email luyendinhmy@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Định Mỹ
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 2393 (Xem chi tiết)

  1318108
  Họ và tên Nguyễn Xuân Tường
  Giới tính Nam
  Email xuantuong.cotdaythep@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học B Mỹ Luông
  Quận/huyện Huyện Chợ Mới
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 15106 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên tôi là ai
  Giới tính Nam
  Email banquantriviolet1@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học B Phú Hiệp
  Quận/huyện Huyện Phú Tân
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên tôi là ai
  Giới tính Nữ
  Email banquantriviolet@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học B Phú Hiệp
  Quận/huyện Huyện Phú Tân
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lam Thi Kieu Lien
  Giới tính Nữ
  Email lamlien25@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tân Lập
  Quận/huyện Huyện Tịnh Biên
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  4271453
  Họ và tên Hồ Hoài Phương
  Giới tính Nam
  Email hophuong7470@Gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trung tâm GDTX Tịnh Biên
  Quận/huyện Huyện Tịnh Biên
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 130 (Xem chi tiết)

  6847915
  Họ và tên Huỳnh Trung Tín
  Giới tính Nam
  Email huynhtrungtin0210@gmail.com
  Website http://violet.vn/huynhttin
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học B Khánh An
  Quận/huyện Huyện An Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đặng Hoàng Thanh
  Giới tính Nam
  Email oangthanhc1cnuisapts@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học C Thị trấnnúi Sập
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Hậu
  Giới tính Nữ
  Email hau_c0vinhtecd@angiang.com.vn
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học C Vĩnh Tế
  Quận/huyện Thị xã Châu Đốc
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 4252 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Hữu Duyên
  Giới tính Nam
  Email duyennhac@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 88 (Xem chi tiết)

  6610898
  Họ và tên Phạm Minh Đức
  Giới tính Nam
  Email minhduc_lx2013@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT BC Khuyến Học
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  2799763
  Họ và tên Nguyễn Thành Nam
  Giới tính Nam
  Email c1atanchauatc@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học A Tân Châu
  Quận/huyện Huyện Tân Châu
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 138 (Xem chi tiết)