Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_3215.jpg IMG_3124.jpg DSCN1551.jpg DSCN1534.jpg DSCN1524.jpg Qua.jpg Tap_tam_vong.jpg Moi_ban_vui_mua_ca.jpg Dan_ga_con1.jpg Di_toi_truong1.jpg L1_Trang_5.jpg Hop_mat_cac_nam_qua_2.flv Hop_mat_cac_nam_qua.flv Duyetbinhlv81.gif Picture1.png ConDau_toantieuhocplb.png IMG_02933.jpg IMG_02881.jpg IMG_02892.jpg IMG_02902.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên nguyễn thị nho
  Giới tính Nữ
  Email nguyennho.nvtb@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Hội
  Quận/huyện Huyện An Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 59 (Xem chi tiết)

  3418131
  Họ và tên Hồ Trung Cương
  Giới tính Nam
  Email hotrungcuong86@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học A Mỹ Hiệp
  Quận/huyện Huyện Chợ Mới
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 173 (Xem chi tiết)

  10452151
  Họ và tên Dương Hoàng Anh
  Giới tính Nam
  Email duonghoanganh85@gmail.com
  Website http://violet.vn/hoanganh049
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học A Long Bình
  Quận/huyện Huyện An Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Ngọc Thẩm
  Giới tính Nữ
  Email tranthingoctham1@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Khánh
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Bạch Phương
  Giới tính Nữ
  Email phuongc2vk@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Khánh
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Nguyệt Trang
  Giới tính Nữ
  Email ngtrang1974@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Khánh
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Vang Thi Ngoc Bich
  Giới tính Nữ
  Email bichvang769@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Khánh
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Toán An Phú
  Giới tính Nam
  Email ut_c2vinhhoidongap@angiang.edu.vn
  Website http://violet.vn/hdbmtoanc2anphu
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Hội Đông
  Quận/huyện Huyện An Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 62 (Xem chi tiết)

  10291468
  Họ và tên Lê Thị Phú
  Giới tính Nữ
  Email hanhdan11@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Khánh
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lâm Sơn Hải
  Giới tính Nam
  Email sonhailam1985@gmail.com
  Website http://violet.vn/lamsonhai58
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học A Phú Lâm
  Quận/huyện Huyện Phú Tân
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Kim Thoa
  Giới tính Nữ
  Email tranthoa82@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Khánh
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  1786673
  Họ và tên Dương Văn Bình
  Giới tính Nam
  Email duongvbinh@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Khuyến
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 138 (Xem chi tiết)

  10211543
  Họ và tên Trương Văn Cường
  Giới tính Nam
  Email cuongalb@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học A Long Bình
  Quận/huyện Huyện An Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 63 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Văn Liêm
  Giới tính Nam
  Email liem_c2vinhkhanhts@.angiang.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Khánh
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 104 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn văn Huệ
  Giới tính Nam
  Email toanhthcsvk@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Khánh
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Ngô Trần Huyền Khanh
  Giới tính Nữ
  Email khanhhuyen050586@gmail.com
  Website http://violet.vn/ngokhanh05
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học C Vĩnh Tế
  Quận/huyện Thị xã Châu Đốc
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 171 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trường Tiểu học Vĩnh Tế
  Giới tính Nữ
  Email c1vinhte@gmail.com
  Website http://violet.vn/tieuhocvinhte
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học C Vĩnh Tế
  Quận/huyện Thị xã Châu Đốc
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  7708359
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền
  Giới tính Nữ
  Email marthatuyen84@gmail.com
  Website http://violet.vn/MarthaTuyen
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học C Vĩnh Tế
  Quận/huyện Thị xã Châu Đốc
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 11628 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Tô Thanh Tâm
  Giới tính Nam
  Email tothanhtam2@gmail.com
  Chức vụ Chuyên viên Phòng
  Đơn vị Phòng GDĐT Châu Đốc
  Quận/huyện Thị xã Châu Đốc
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  2241070
  Họ và tên Ngô Hoài Nhân
  Giới tính Nam
  Email nhanketoan.angiang@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Mỹ
  Quận/huyện Thị xã Châu Đốc
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 76 (Xem chi tiết)