Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Picture1.png ConDau_toantieuhocplb.png IMG_02933.jpg IMG_02881.jpg IMG_02892.jpg IMG_02902.jpg IMG_02632.jpg IMG_02682.jpg 20141009_161048.jpg 20141009_161300.jpg 20150209_1112441.jpg IMG_08841.jpg IMG_08851.jpg IMG_01212.jpg IMG_01202.jpg IMG_02173.jpg IMG_02192.jpg IMG_02272.jpg IMG_02384.jpg IMG_02412.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photo
  Họ và tên Võ Thành Dũng
  Giới tính Nam
  Email thalongbinhap@gmail.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học A Long Bình
  Quận/huyện Huyện An Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  8966351
  Họ và tên Hoàng Anh
  Giới tính Nam
  Email dhanhalb@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học A Long Bình
  Quận/huyện Huyện An Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  10017522
  Họ và tên Trần Phú
  Giới tính Nam
  Email c1tranphulx@gmail.com
  Website http://violet.vn/tranphulx
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học B Tri Tôn
  Quận/huyện Huyện Tri Tôn
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Công Trí
  Giới tính Nam
  Email c1lehongphonglx@angiang.edu.vn
  Website http://violet.vn/trithlehongphong
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 115 (Xem chi tiết)

  9979693
  Họ và tên Trần Quang Huệ
  Giới tính Nam
  Email tranquang_hue@yahoo.com.vn
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Hội An
  Quận/huyện Huyện Chợ Mới
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  9967690
  Họ và tên Phạm Thế Huy
  Giới tính Nam
  Email phtcva@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Chu Văn An
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 117 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Bích Phượng
  Giới tính Nữ
  Email thcsvongthe_phuong@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vọng Thê
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lý Thị Ở
  Giới tính Nữ
  Email thcsvongthe_o@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vọng Thê
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Võ Thị Thùy Trang
  Giới tính Nữ
  Email thcsvongthe_trang3@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vọng Thê
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trương Thị Cẩm Loan
  Giới tính Nữ
  Email thcsvongthe_loan@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vọng Thê
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Tiến Đạt
  Giới tính Nam
  Email thcsvongthe_dat@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vọng Thê
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Hữu Mạo
  Giới tính Nam
  Email thcsvongthe_mao@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vọng Thê
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phan Thanh Sang
  Giới tính Nam
  Email thcsvongthe_sang@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vọng Thê
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trương Thành Tâm
  Giới tính Nam
  Email thcsvongthe_tam@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vọng Thê
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Trang
  Giới tính Nữ
  Email thcsvongthe_trang1@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vọng Thê
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Đức Huy
  Giới tính Nam
  Email thcsvongthe_huy@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vọng Thê
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Phước Hùng
  Giới tính Nam
  Email thcsvongthe_hung@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vọng Thê
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Thành Đông
  Giới tính Nam
  Email thcsvongthe_dong@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vọng Thê
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Sao Ly
  Giới tính Nữ
  Email thcsvongthe_ly@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vọng Thê
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đào Thị Duyên
  Giới tính Nữ
  Email thcsvongthe_duyen@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vọng Thê
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)