Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Slide0 Slide0 Word-logo Word-logo Pdf Word-logo Word-logo Word-logo Slide0 Slide0 Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên Hồ Thị Kim Loan
  Giới tính Nữ
  Email loanc2dinhmyts@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Định Mỹ
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 18 (Xem chi tiết)

  225322
  Họ và tên Nguyễn Trần Hữu Luyện
  Giới tính Nam
  Email luyendinhmy@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Định Mỹ
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 1976 (Xem chi tiết)

  1318108
  Họ và tên Nguyễn Xuân Tường
  Giới tính Nam
  Email xuantuong.cotdaythep@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học B Mỹ Luông
  Quận/huyện Huyện Chợ Mới
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 15079 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên tôi là ai
  Giới tính Nam
  Email banquantriviolet1@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học B Phú Hiệp
  Quận/huyện Huyện Phú Tân
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên tôi là ai
  Giới tính Nữ
  Email banquantriviolet@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học B Phú Hiệp
  Quận/huyện Huyện Phú Tân
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lam Thi Kieu Lien
  Giới tính Nữ
  Email lamlien25@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tân Lập
  Quận/huyện Huyện Tịnh Biên
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  4271453
  Họ và tên Hồ Hoài Phương
  Giới tính Nam
  Email hophuong7470@Gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trung tâm GDTX Tịnh Biên
  Quận/huyện Huyện Tịnh Biên
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 130 (Xem chi tiết)

  6847915
  Họ và tên Huỳnh Trung Tín
  Giới tính Nam
  Email huynhtrungtin0210@gmail.com
  Website http://violet.vn/huynhttin
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học B Khánh An
  Quận/huyện Huyện An Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đặng Hoàng Thanh
  Giới tính Nam
  Email oangthanhc1cnuisapts@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học C Thị trấnnúi Sập
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Hậu
  Giới tính Nữ
  Email hau_c0vinhtecd@angiang.com.vn
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học C Vĩnh Tế
  Quận/huyện Thị xã Châu Đốc
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 4253 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Hữu Duyên
  Giới tính Nam
  Email duyennhac@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  6610898
  Họ và tên Phạm Minh Đức
  Giới tính Nam
  Email minhduc_lx2013@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT BC Khuyến Học
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  2799763
  Họ và tên Nguyễn Thành Nam
  Giới tính Nam
  Email c1atanchauatc@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học A Tân Châu
  Quận/huyện Huyện Tân Châu
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 138 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Thanh Tú
  Giới tính Nam
  Email thanhtutc68@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học A Tân Châu
  Quận/huyện Huyện Tân Châu
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Dư
  Giới tính Nam
  Email conchaobac@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Cần Đăng
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 915 (Xem chi tiết)

  5981494
  Họ và tên Lê Văn Thân
  Giới tính Nam
  Email anhhungcolao44@yahoo.com
  Website http://violet.vn/levanthanvtt
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung
  Quận/huyện Huyện Châu Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 205 (Xem chi tiết)

  5232080
  Họ và tên Võ Phạm Như Tiễn
  Giới tính Nam
  Email tienbanhang@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học A Long Bình
  Quận/huyện Huyện An Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 673 (Xem chi tiết)

  8944142
  Họ và tên Nguyễn Trọng Đức
  Giới tính Nam
  Email gisducnt88@hotmail.com
  Website http://violet.vn/gisducnt88
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường Phổ thông Quốc tế GIS
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 6207 (Xem chi tiết)

  6311067
  Họ và tên Phan Trung Hồng Cẩm
  Giới tính Nữ
  Email tranquanto@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường Phổ thông Quốc tế GIS
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  8911706
  Họ và tên Trần Anh Tuấn
  Giới tính Nam
  Email anhtuanasm@gmail.com
  Chức vụ Chuyên viên Phòng
  Đơn vị Sao Mai An Giang
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)