Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Images.png Dong_ho_dep11.swf Trong_tap_hop_ok.mp3 Trong_hoi_ok.mp3 Trong_Trieu_Tien_ok.mp3 Trong_dem_Quoc_ca_co_nhac.mp3 Trong_dem_Doi_ca_co_nhac.mp3 Noi_vong_tay_lon.mp3 I_ta_di_len.mp3 Em_la_mm_non_a_dng1.mp3 HANH_KHUC_DOI_THIEU_NIEN_TIEN_PHONG.mp3 Chuyen_nguoi_con_ut_hieu_thao.mp3 Tamcam.mp3 S_Tich_Lc_Long_Quan_va_Au_Co.mp3 Cobequangkhando1.mp3 Caykhe.mp3 Khong_bao_gio_biet_gian.mp3 CHAO_CO.mp3 Ho__dap.png Buoc_2.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  9786726
  Họ và tên Nguyễn Bin
  Giới tính Nam
  Email thcsvongthe_bin@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vọng Thê
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Dương Phương Quyên
  Giới tính Nữ
  Email phquyen35st@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vọng Thê
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  9786652
  Họ và tên Phạm Văn Nam
  Giới tính Nam
  Email c2vongthets@angiang.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vọng Thê
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 62 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Kế Truyền
  Giới tính Nam
  Email ag.c2anchauct@gmail.com
  Website http://violet.vn/c2anchauct
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS An Châu
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 75 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Tuấn Khải
  Giới tính Nam
  Email khailt1001@yahoo.com
  Website http://violet.vn/khailt1001
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quản Cơ Thành
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 700 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đặng Quế Minh
  Giới tính Nữ
  Email tieunhanma89@gmail.com
  Website http://violet.vn/cady_maidoi
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Lạc Quới
  Quận/huyện Huyện Tri Tôn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 161 (Xem chi tiết)

  1713388
  Họ và tên Trịnh Pha Lê
  Giới tính Nam
  Email trphale@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Thạnh Mỹ Tây
  Quận/huyện Huyện Châu Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 17656 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Sơn
  Giới tính Nam
  Email son_c1clongantc@angiang.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học C Long An
  Quận/huyện Huyện Tân Châu
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  9719789
  Họ và tên Phạm Hữu Nghĩa
  Giới tính Nam
  Email phnghia.bio@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trung tâm GDTX Châu Đốc
  Quận/huyện Thị xã Châu Đốc
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 171 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trương Thị Phương Thảo
  Giới tính Nữ
  Email vophuongvy@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quốc Thái
  Quận/huyện Huyện An Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  2852958
  Họ và tên Nguyễn Thanh Hùng
  Giới tính Nam
  Email hung_c1aphuloctc@angiang.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học A Vĩnh Hoà
  Quận/huyện Huyện Tân Châu
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học
  Điểm số 2589 (Xem chi tiết)

  3970643
  Họ và tên TS. NGND. Tạ Thành Đức
  Giới tính Nam
  Email ttduc90@gmail.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học An Giang
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 94 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Cao Thành Thái
  Giới tính Nam
  Email ctthai.ag@gmail.com
  Website http://violet.vn/ctthaiag
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Quang Diêu
  Quận/huyện Huyện Tân Châu
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 96 (Xem chi tiết)

  4769538
  Họ và tên Huỳnh Thanh Sơn
  Giới tính Nam
  Email htson1992@gmail.com
  Website http://violet.vn/Sonpro35
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học A Tân Phú
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  6123364
  Họ và tên Phan Thị Trọng
  Giới tính Nữ
  Email trongphanlg@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Chợ Mới
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 916 (Xem chi tiết)

  9145491
  Họ và tên Trương Kỉnh Nhơn
  Giới tính Nam
  Email nhon.gvth@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học A Thị trấn Phú Hoà
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  9514232
  Họ và tên Võ Thạm Thanh Tâm
  Giới tính Nam
  Email vophamthanhtam.cnhonmy@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học C Nhơn Mỹ
  Quận/huyện Huyện Chợ Mới
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  9559542
  Họ và tên Nguyễn Đàm Bội Giao
  Giới tính Nữ
  Email boigiao751987@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 2, Lớp 4
  Điểm số 1787 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Dương Minh Khả
  Giới tính Nam
  Email duongkha228@gmail.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học B Vĩnh Hội Đông
  Quận/huyện Huyện An Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  238886
  Họ và tên Hồ Hùng Anh
  Giới tính Nam
  Email hohunganh.gvth@gmail.com
  Website http://violet.vn/HoHungAnh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trung tâm GDTX Chợ Mới
  Quận/huyện Huyện Chợ Mới
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Vật lý, Tin học
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)