Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Trong_tap_hop_ok.mp3 Trong_hoi_ok.mp3 Trong_Trieu_Tien_ok.mp3 Trong_dem_Quoc_ca_co_nhac.mp3 Trong_dem_Doi_ca_co_nhac.mp3 Noi_vong_tay_lon.mp3 I_ta_di_len.mp3 Em_la_mm_non_a_dng1.mp3 HANH_KHUC_DOI_THIEU_NIEN_TIEN_PHONG.mp3 Chuyen_nguoi_con_ut_hieu_thao.mp3 Tamcam.mp3 S_Tich_Lc_Long_Quan_va_Au_Co.mp3 Cobequangkhando1.mp3 Caykhe.mp3 Khong_bao_gio_biet_gian.mp3 CHAO_CO.mp3 Ho__dap.png Buoc_2.jpg Buoc_1.jpg Giuong_co__B11.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên Trương Thị Phương Thảo
  Giới tính Nữ
  Email vophuongvy@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quốc Thái
  Quận/huyện Huyện An Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  2852958
  Họ và tên Nguyễn Thanh Hùng
  Giới tính Nam
  Email hung_c1aphuloctc@angiang.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học A Vĩnh Hoà
  Quận/huyện Huyện Tân Châu
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học
  Điểm số 1968 (Xem chi tiết)

  3970643
  Họ và tên TS. NGND. Tạ Thành Đức
  Giới tính Nam
  Email ttduc90@gmail.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học An Giang
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 88 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Cao Thành Thái
  Giới tính Nam
  Email ctthai.ag@gmail.com
  Website http://violet.vn/ctthaiag
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Quang Diêu
  Quận/huyện Huyện Tân Châu
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 96 (Xem chi tiết)

  4769538
  Họ và tên Huỳnh Thanh Sơn
  Giới tính Nam
  Email htson1992@gmail.com
  Website http://violet.vn/Sonpro35
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học A Tân Phú
  Quận/huyện Huyện Châu Thành
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 80 (Xem chi tiết)

  6123364
  Họ và tên Phan Thị Trọng
  Giới tính Nữ
  Email trongphanlg@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Chợ Mới
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 586 (Xem chi tiết)

  9145491
  Họ và tên Trương Kỉnh Nhơn
  Giới tính Nam
  Email nhon.gvth@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học A Thị trấn Phú Hoà
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  9514232
  Họ và tên Võ Thạm Thanh Tâm
  Giới tính Nam
  Email vophamthanhtam.cnhonmy@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học C Nhơn Mỹ
  Quận/huyện Huyện Chợ Mới
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  9559542
  Họ và tên Nguyễn Đàm Bội Giao
  Giới tính Nữ
  Email boigiao751987@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Lớp 2, Lớp 4
  Điểm số 1576 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Dương Minh Khả
  Giới tính Nam
  Email duongkha228@gmail.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học B Vĩnh Hội Đông
  Quận/huyện Huyện An Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  238886
  Họ và tên Hồ Hùng Anh
  Giới tính Nam
  Email hohunganh.gvth@gmail.com
  Website http://violet.vn/HoHungAnh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trung tâm GDTX Chợ Mới
  Quận/huyện Huyện Chợ Mới
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Vật lý, Tin học
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Bùi Bá Tùng
  Giới tính Nam
  Email batung85@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
  Quận/huyện Huyện Chợ Mới
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 8661 (Xem chi tiết)

  6761515
  Họ và tên Ôn Thọ Khang
  Giới tính Nam
  Email thansauquysu@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Bình Thạnh Đông
  Quận/huyện Huyện Phú Tân
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Quang Minh
  Giới tính Nam
  Email minh-c2buihuunghialx@angiang.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Bùi Hữu Nghĩa
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 80 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Tống Phứơc Khải
  Giới tính Nam
  Email phuockhai79@gmail.com
  Website http://violet.vn/phuockhaihh2013
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Hậu
  Quận/huyện Huyện An Phú
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 98 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Kim Phượng
  Giới tính Nữ
  Email phuongdinhmy@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Định Mỹ
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 3946 (Xem chi tiết)

  3436271
  Họ và tên Bao An
  Giới tính Nam
  Email baoan9009@gmail.com
  Website http://violet.vn/baoanag
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học An Giang
  Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trương Quốc Bảo
  Giới tính Nam
  Email quocbaoc2vp@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Phú
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Hoàng Sơn
  Giới tính Nam
  Email hoangsonc2vp@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Phú
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phan Chu Tuấn
  Giới tính Nam
  Email tuan1_vinhkhangts@angiang.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Phú
  Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
  Tỉnh/thành An Giang
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)