Đề + Đáp án Violimpic Toán 5 (Vòng 17)

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Đạm (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:23' 06-03-2013
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN VÒNG 17

BÀI 1 : Chọn các giá trị bằng nhau :
40 % của 85 ; 34 ;75 % của 186 ; 20 % của 30 ; 4,5 ; 20 % của 15 ; 3,5 ; ; 20 % của 22,5 ; 30 % của 5 ; 6 ; 30 ; 10 % của 3 ; 0,3 ; 90 % của 250 ; 50 % của 7 ; 225 ; 1,5 ; 40 % của 75 ; 139,5 ; 3 .
40 % của 45 = 18 ; 20 % của 7 = 1,4 ; 10 % của 4 = 0,4 ; 60 % của 60 = 36 ; 40 % của 125 = 50 ; 90 % của 250 = 225 ; 40 % của 85 = 34 ; 50 % của 55 = 27,5 ; 20 % của 22,5 = 4,5 ; 10 % của 1 = 0,1 .
BÀI 2 : Vượt chướng ngại vật (ô tô ):
1/ Lớp 5A có 21h/s nam chiếm 60 % số h/s của lớp. Hỏi lớp có ? h/s . ( 35 )
2/ Lớp 5A có 18h/s nữ chiếm 40 % số h/s của lớp. Hỏi lớp có ? h/s . ( 45 )
3/ Lớp 5A có 18h/s nữ chiếm 45 % số h/s của lớp. Hỏi lớp có ? h/s . ( 40 )
4/ Lớp 5A 60 % số h/s giỏi, 30 % khá, còn 4em TB. Cả lớp ? Giỏi ? ( 40 ; 24 )
5/ Lớp 5A 50 % số h/s giỏi,  khá, còn 8em TB. Cả lớp ? Giỏi ? ( 48 ; 24 )
6/ Lớp 5A 60 % số h/s giỏi,  khá, còn 3em TB. Cả lớp ? Giỏi ? ( 45 ; 27 )
7/ Lớp 5A 50 % số h/s giỏi,  khá, còn 6em TB. Cả lớp ? Giỏi ? ( 36 ; 18 )
8/ Lớp 5A 75 % số h/s giỏi,  khá , còn 2em TB. Cả lớp ? Giỏi ? ( 40 ; 30 )
9/ Lớp 5A có ĐĐ Tốt 90 % , số h/s còn khá là 4 em. Lớp có ? h/s, ? em ĐĐT( 40;36 )
10/ Lớp 5A có ĐĐ Tốt 80 % , số h/s còn khá là 8 em. Lớp có ? h/s, ? em ĐĐT( 40;32 )
11/ Lớp 5A có ĐĐ Tốt 75 % , số h/s còn khá là 8 em. Lớp có ? h/s, ? em ĐĐT( 32;24 )
12/Lớp 5A có ĐĐ Tốt 75 % , số h/s còn khá là 9 em. Lớp có ? h/s, ? em ĐĐT( 36;27 )
13/ Lớp 5A có 30 h/s.Nữchiếm 40 % số h/s của lớp. Hỏi lớp có ? h/s nữ, ? nam.( 12;18)
14/ Trường có 1080 h/s.Giỏi chiếm 90 % số h/s toàn trường. Hỏi trường có ?h/sG. ( 972 )
15/ Trường có 1080 h/s Giỏi chiếm 90 % số h/s toàn trường. Hỏi trường có ?h/s .( 1200 )
16/ Bán 975 kg gạo và số gạo đó bằng 15 % số gạo trước khi bán . Có ? ( 6,5 tấn )
17/ Bán 687,5 kg gạo và số gạo đó bằng 12,5 % số gạo trước khi bán . Có ? (5,5 tấn )
18/ Bán lãi 20 % giá mua . Hỏi lãi ? % giá bán . ( 16,66 % )
19/ Bán lãi 30 % giá mua . Hỏi lãi ? % giá bán . ( 23,07 % )
20/ Bán lãi 40 % giá mua . Hỏi lãi ? % giá bán . ( 28,57% )
21/ Bỏ 100000 đ. Bán được 200000đ. Bán = ? % vốn ; lãi = ? % . ( 200 ;100 )
22/ Mua 10 000 đ một hộp bánh. Bán ? đ để lãi 20 % giá vốn ? ( 12 000 )
23/ Mua 10 000 đ một hộp bánh. Bán ? đ để lãi 20 % giá bán ? ( 12 500 )
24/ Mua 15 000 đ một hộp bánh. Bán ? đ để lãi 20 % giá vốn ? ( 18 000 )
25/ Mua 15 000 đ một hộp bánh. Bán ? đ để lãi 25 % giá vốn ? ( 18 750 )
26/ Mua 36 000 đ một hộp bánh. Bán ? đ để lãi 25 % giá bán ? ( 48 000 )
27/ Mua 45 000 đ một hộp bánh. Bán ? đ để lãi 25 % giá bán ? ( 60 000 )
28/ Mua 50 000 đ một hộp