CHÀO MỪNG CÁC BẠN GHÉ THĂM TRANG WEB CỦA TRẦN THỊ KIM ÁNH

Đề + Đáp án Violimpic Toán 5 (Vòng 17)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Đạm (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:23' 06-03-2013
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN VÒNG 17

BÀI 1 : Chọn các giá trị bằng nhau :
40 % của 85 ; 34 ;75 % của 186 ; 20 % của 30 ; 4,5 ; 20 % của 15 ; 3,5 ; ; 20 % của 22,5 ; 30 % của 5 ; 6 ; 30 ; 10 % của 3 ; 0,3 ; 90 % của 250 ; 50 % của 7 ; 225 ; 1,5 ; 40 % của 75 ; 139,5 ; 3 .
40 % của 45 = 18 ; 20 % của 7 = 1,4 ; 10 % của 4 = 0,4 ; 60 % của 60 = 36 ; 40 % của 125 = 50 ; 90 % của 250 = 225 ; 40 % của 85 = 34 ; 50 % của 55 = 27,5 ; 20 % của 22,5 = 4,5 ; 10 % của 1 = 0,1 .
BÀI 2 : Vượt chướng ngại vật (ô tô ):
1/ Lớp 5A có 21h/s nam chiếm 60 % số h/s của lớp. Hỏi lớp có ? h/s . ( 35 )
2/ Lớp 5A có 18h/s nữ chiếm 40 % số h/s của lớp. Hỏi lớp có ? h/s . ( 45 )
3/ Lớp 5A có 18h/s nữ chiếm 45 % số h/s của lớp. Hỏi lớp có ? h/s . ( 40 )
4/ Lớp 5A 60 % số h/s giỏi, 30 % khá, còn 4em TB. Cả lớp ? Giỏi ? ( 40 ; 24 )
5/ Lớp 5A 50 % số h/s giỏi,  khá, còn 8em TB. Cả lớp ? Giỏi ? ( 48 ; 24 )
6/ Lớp 5A 60 % số h/s giỏi,  khá, còn 3em TB. Cả lớp ? Giỏi ? ( 45 ; 27 )
7/ Lớp 5A 50 % số h/s giỏi,  khá, còn 6em TB. Cả lớp ? Giỏi ? ( 36 ; 18 )
8/ Lớp 5A 75 % số h/s giỏi,  khá , còn 2em TB. Cả lớp ? Giỏi ? ( 40 ; 30 )
9/ Lớp 5A có ĐĐ Tốt 90 % , số h/s còn khá là 4 em. Lớp có ? h/s, ? em ĐĐT( 40;36 )
10/ Lớp 5A có ĐĐ Tốt 80 % , số h/s còn khá là 8 em. Lớp có ? h/s, ? em ĐĐT( 40;32 )
11/ Lớp 5A có ĐĐ Tốt 75 % , số h/s còn khá là 8 em. Lớp có ? h/s, ? em ĐĐT( 32;24 )
12/Lớp 5A có ĐĐ Tốt 75 % , số h/s còn khá là 9 em. Lớp có ? h/s, ? em ĐĐT( 36;27 )
13/ Lớp 5A có 30 h/s.Nữchiếm 40 % số h/s của lớp. Hỏi lớp có ? h/s nữ, ? nam.( 12;18)
14/ Trường có 1080 h/s.Giỏi chiếm 90 % số h/s toàn trường. Hỏi trường có ?h/sG. ( 972 )
15/ Trường có 1080 h/s Giỏi chiếm 90 % số h/s toàn trường. Hỏi trường có ?h/s .( 1200 )
16/ Bán 975 kg gạo và số gạo đó bằng 15 % số gạo trước khi bán . Có ? ( 6,5 tấn )
17/ Bán 687,5 kg gạo và số gạo đó bằng 12,5 % số gạo trước khi bán . Có ? (5,5 tấn )
18/ Bán lãi 20 % giá mua . Hỏi lãi ? % giá bán . ( 16,66 % )
19/ Bán lãi 30 % giá mua . Hỏi lãi ? % giá bán . ( 23,07 % )
20/ Bán lãi 40 % giá mua . Hỏi lãi ? % giá bán . ( 28,57% )
21/ Bỏ 100000 đ. Bán được 200000đ. Bán = ? % vốn ; lãi = ? % . ( 200 ;100 )
22/ Mua 10 000 đ một hộp bánh. Bán ? đ để lãi 20 % giá vốn ? ( 12 000 )
23/ Mua 10 000 đ một hộp bánh. Bán ? đ để lãi 20 % giá bán ? ( 12 500 )
24/ Mua 15 000 đ một hộp bánh. Bán ? đ để lãi 20 % giá vốn ? ( 18 000 )
25/ Mua 15 000 đ một hộp bánh. Bán ? đ để lãi 25 % giá vốn ? ( 18 750 )
26/ Mua 36 000 đ một hộp bánh. Bán ? đ để lãi 25 % giá bán ? ( 48 000 )
27/ Mua 45 000 đ một hộp bánh. Bán ? đ để lãi 25 % giá bán ? ( 60 000 )
28/ Mua 50 000 đ một hộp
 
Gửi ý kiến

XEM BÁO MỚI

khám phá goc phai cuoi trang