BÀI VIẾT  (2 bài)

Làm con nên nhớ

Làm con nên nhớ Hết lòng phụng dưỡng mẹ cha, Đáp đền ân nặng ấy là phận con Đạo, đời, ân nghĩa vuông tròn Kính trên nhường dưới, ôn tồn nói năng Học hành, công việc lo chăm Làm lành, tránh dữ, lưu tâm giúp người Khó khăn vẫn giữ nụ cười Đi về hôm sớm có nơi có chừng Mẹ cha tóc bạc lưng còng Trọn đời vất vả hết lòng vì con. (Kinh THIỆN SANH)...

Thành viên tích cực

Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 38
Avatar
Nguyễn Văn Quyết
Điểm số: 32
No_avatar
Nguyễn Thành Phát
Điểm số: 24
Avatar
Trịnh Thanh Tùng
Điểm số: 24
Avatar
Trưng Vương Quy Nhơn
Điểm số: 18
No_avatar
Đỗ Nguyễn Mai Huỳnh
Điểm số: 16
Avatar
Đại Học Chữ To
Điểm số: 16
No_avatar
Lưu Bình Giang
Điểm số: 16