BÀI VIẾT  (2 bài)

Làm con nên nhớ

Làm con nên nhớ Hết lòng phụng dưỡng mẹ cha, Đáp đền ân nặng ấy là phận con Đạo, đời, ân nghĩa vuông tròn Kính trên nhường dưới, ôn tồn nói năng Học hành, công việc lo chăm Làm lành, tránh dữ, lưu tâm giúp người Khó khăn vẫn giữ nụ cười Đi về hôm sớm có nơi có chừng Mẹ cha tóc bạc lưng còng Trọn đời vất vả hết lòng vì con. (Kinh THIỆN SANH)...

Thành viên tích cực

Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 828
Avatar
Hoa Mai
Điểm số: 566
No_avatar
Hồ Hoàng Gia
Điểm số: 364
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 308
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 305
No_avatar
Trịnh Ngọc Cường
Điểm số: 268
Avatar
Lê Viết Phú
Điểm số: 256
Avatar
Nguyễn Thiên Hương
Điểm số: 254

Website đơn vị tiêu biểu

Website của các thành viên