Bài tập trắc nghiệm Oxi - Lưu huỳnh

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://baitaphoahoc.wordpress.com/
Người gửi: Trương Thế Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:33' 03-03-2013
Dung lượng: 74.0 KB
Số lượt tải: 2515
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNH

Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm oxi là:
 A. ns2np4                       B. ns2np5                     C. ns2np3                           D. (n-1)d10ns2np4
Câu 2: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 10. Nguyên tố X là:
A. Na                          B. Cl                      C. O                                                             D. S
Câu 3: Chọn câu trả lời sai:
 A. Oxi hoá lỏng ở -1830C.                                B. O2 lỏng bị nam châm hút.             
 C. O2 lỏng không màu.                         D. Trong tự nhiên oxi có ba đồng vị.
Câu 4: Phương pháp nào sau đây có thể dùng để điều chế O2 trong PTN? Trong các cách sau đây, cách nào được dùng để điều chế O2 trong phòng thí nghiệm? (vì còn có các cách khác)
  A. Điện phân H2O.                                         B. Phân hủy H2O2 với xúc tác MnO2.
  C. Điện phân dung dịch CuSO4.                    D. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng,
Câu 5: Khi điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng phân hủy H2O2 (xúc tác MnO2), khí oxi sinh ra thường bị lẫn hơi nước. Người ta có thể làm khô khí O2bằng cách dẫn khí đi qua các ống sứ  chứa chất nào sau đây?
  A. Na.                         B. Bột CaO.                C. CuSO4.5H2O.                       D. Bột S
Câu 6 : Oxi có thể thu được từ phản ứng nhiệt phân chất nào sau đây?
A.  CaCO3                        B. KMnO4                                         C.(NH4)2SO4                                  D. NaHCO3
Câu 7: Người ta điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách nào sau đây?
            A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.                   B. Điện phân nước.
            C. Điện phân dung dịch NaOH.                                 D. Nhiệt phân KClO3 với xúc tác MnO2.
Câu 8: Nhờ bảo quản bằng nước ozon, mận Bắc Hà – Lao Cai, cam Hà Giang đã được bảo quản tốt hơn, nhờ đó bà con nông dân đã có thu nhập cao hơn. Nguyên nhân nào sau đây làm cho nước ozon có thể bảo quản hoa quả tươi lâu ngày:
A. Ozon là một khí độc.                           B. Ozon độc và dễ tan trong nước hơn oxi.
C. Ozon có tính chất oxi hoá mạnh, khả năng sát trùng cao và dễ tan trong nước hơn oxi.
D. Ozon có tính tẩy màu.
Câu 9: Chọn câu trả lời sai về lưu huỳnh:
 A. S là chất rắn màu vàng                                 B. S không tan trong nước
 C. S dẫn điện, dẫn nhiệt kém                             D. S không tan trong các dung môi hữu cơ
Câu 10: Hãy chỉ ra câu trả lời sai về SO2:
 A. SO2 làm đỏ quỳ ẩm.                                     B. SO2 làm mất màu nước Br2.
 C. SO2 là chất khí, màu vàng                            D. SO2 làm mất màu cánh hoa hồng.
Câu 11: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào có thể dùng để điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm?
 A. 4FeS2 + 11O2   ->2Fe2O3 + 8SO2                 B. S + O2  ->SO2
 C. 2H2S + 3O2  ->2SO2 + 2H2O                                D. Na2SO3 + H2SO4  ->Na2SO4 + H2O + SO2
Câu 12: Có các phản ứng sinh ra khí SO2 như sau:
a) Cu + 2H2SO4đặc  ->CuSO4 + SO2 + 2H2O            b) S + O2  ->SO2
c) 4FeS2 + 11O2   ->2Fe2O3 + 8SO2                 d) Na2SO3 + H2SO4  ->Na2SO4 + H2O + SO2
Trong các phản ứng trên, những phản ứng nào được dùng để điều chế SO2 trong công nghiệp là
A.    a và b                     B. a và d                      C. b và c                                              D.c và d
Câu 13: Hãy chỉ ra câu trả lời sai, khi xét các nguyên tố nhóm VIA:
A. Các nguyên tố nhóm VIA là những phi kim (trừ Po),
B. Hợp chất với hiđro của các nguyên tố nhóm VIA là những chất khí,
C. Oxi thường có số oxi hoá -2, trừ trong hợp chất với flo và trong các peoxit…
D. Tính axit tăng dần: H2SO4 < H2SeO4 < H2TeO4,     E. Cả B và D sai.
Câu 14: Hãy chỉ ra nhận xét sai, khi nói về khả năng phản ứng của oxi:
A. O2 phản ứng trực tiếp với hầu hết kim loại.             B. O2 phản ứng trực tiếp với tất cả các phi kim.
C. O2 tham gia vào quá trình xảy ra sự cháy, sự gỉ, sự hô hấp.      
D. Những phản mà O2 tham gia đều là phản ứng oxi hoá – khử.
Câu 15: Trong công nghiệp, ngoài phương pháp hóa lỏng và chưng cất phân đoạn không khí O2 còn được điều chế bằng phương pháp điện phân nước. Khi đó người ta thu được
A. khí H2 ở