Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  H2SO4_dac_tac_dung_voi_Cu.flv H2SO4_dac_tac_dung_voi_duong.flv SX_H2SO4.swf Cach_pha_loang_dung_dich_axit.swf Backdrop15.jpg Icon_Wallpaper_101.jpg Icon_Wallpaper_28.jpg Icon_Wallpaper_38.jpg Autumn.jpg Icon_Wallpaper_04.jpg Icon_Wallpaper_421.jpg 117.jpg S___H2.flv O___S.flv H2SO4___CaCO3.flv Icon_Wallpaper_36.jpg Images14.jpg Images_11.jpg Images_21.jpg 080505_media12.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Liên Kết ion - Thao giang

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: N_T_Q
  Người gửi: Nguyễn Trung Quân (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:55' 17-09-2013
  Dung lượng: 835.8 KB
  Số lượt tải: 50
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT SỐ 4 BỐ TRẠCH
  THAO GIẢNG CHÀO MỪNG
  NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11

  BÀI GIẢNG HÓA HỌC LỚP 10
  Bài 12: LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION
  TIẾT 22
  Giáo viên : Nguyễn Trung Quân
  Lớp : 10A5
  Chương III: LIÊN KẾT HÓA HỌC
  2. ION ĐƠN NGUYÊN TỬ,
  ION ĐA NGUYÊN TỬ
  II. SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ION
  * CỦNG CỐ KIẾN THỨC
  ION, CATION, ANION
  I . SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION
  BÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION
  TIẾT 22
  * HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
  TIẾT 22: BÀI 12 : LIÊN KẾT ION
  I . SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION
  ION, CATION, ANION
  a) Ion
  Ví dụ 1: Cho Na (Z=11). Nguyên tử Na có trung hoà điện không? Nguyên tử Na có xu hướng nhường hay nhận bao nhiêu e, hãy tính điện tích của phần còn lại ?
  Ví dụ 2: Cho Cl (Z=17). Nguyên tử Cl có trung hoà điện không? Nguyên tử Cl có xu hướng nhường hay nhận bao nhiêu e, hãy tính điện tích phần còn lại ?
  Nguyên tử trung hòa về điện. Khi nguyên tử nhường hay nhận electron, nó trở thành phần tử mang điện gọi là ion.
  TIẾT 22: BÀI 12 : LIÊN KẾT ION
  I . SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION
  ION, CATION, ANION
  b) Ion dương (Cation)
  Ví dụ 3: Xét sự hình thành ion Li+ từ nguyên tử Liti
  Tổng quát :
  +
  3+ và 2- = 1+
  Khi tham gia phản ứng hóa học nguyên tử kim loại (có 1,2,3 e ở lớp ngoài cùng) sau khi nhường 1,2,3 e trở thành ion dương, gọi là Cation.
  Tên gọi : Cation + tên kim loại
  TIẾT 22: BÀI 12 : LIÊN KẾT ION
  I . SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION
  ION, CATION, ANION
  c) Ion âm (Anion)
  Ví dụ 4: Xét sự hình thành ion F- từ nguyên tử Flo.
  9+
  _
  9+ và 10- = 1-
  Tổng quát :
  Tên gọi: Anion + gốc axit ( trừ O2- )
  Khi tham gia phản ứng hóa học nguyên tử phi kim (có 5,6,7 e lớp ngoài cùng) sau khi nhận 3,2,1 e trở thành ion âm, gọi là Anion.
  TIẾT 22: BÀI 12 : LIÊN KẾT ION
  Bài tập 1: Từ các nguyên tử tương ứng hãy viết sơ đồ tạo thành các ion Mg2+, Al3+. Có nhận xét về số e lớp ngoài cùng của 2 ion?
  Bài tập 2: Từ các nguyên tử tương ứng hãy viết sơ đồ tạo thành các ion O2-, N3-. Có nhận xét về số e lớp ngoài cùng của 2 ion?
  I . SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION
  ION, CATION, ANION
  NHÓM 1
  NHÓM 2
  Bài tập 1:
  Bài tập 2:
  2 ion đều có 8 e lớp ngoài cùng. Giống cấu hình của Ne
  2 ion đều có 8 e lớp ngoài cùng. Giống cấu hình của Ne
  TIẾT 22: BÀI 12 : LIÊN KẾT ION
  I . SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION
  ION ĐƠN NGUYÊN TỬ
  VÀ ION ĐA NGUYÊN TỬ
  Ví dụ 5: Cho các ion sau: Mg2+, Li+, SO42-, F-, O2-, NH4+, OH-.
  Các ion: SO42-, NH4+, OH-.
  Các ion: Mg2+, Li+, F-, O2-.
  Nhóm I
  Nhóm II
  Các ion đơn nguyên tử.
  Các ion đa nguyên tử.
  Ion đơn nguyên tử là các ion tạo nên từ một nguyên tử.
  Ion đa nguyên tử là những nhóm nguyên tử mang điện tích dương hay âm.
  TIẾT 22: BÀI 12 : LIÊN KẾT ION
  II . SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ION.
  Ví dụ 6: Xét phản ứng giữa Natri với khí Clo
  2Na+ + 2Cl- 2NaCl
  Định nghĩa:
  Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.
  ? Bản chất của sự hình thành phân tử NaCl là gì ?
  Na + Cl2
  2*1e
  2
  TIẾT 22: BÀI 12 : LIÊN KẾT ION
  II . SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ION.
  NHÓM 1
  * Hãy viết phương trình tạo ion từ nguyên tử và sơ đồ hình thành liên kết trong phân tử MgCl2
  * Hãy viết phương trình phản ứng tạo thành MgCl2 từ Mg và Cl2
  * Hãy viết phương trình tạo ion từ các nguyên tử và sơ đồ hình thành liên kết trong phân tử KCl
  * Hãy viết phương trình phản ứng tạo thành KCl từ K và Cl2
  NHÓM 2
  Bài tập 3:
  Bài tập 4:
  TIẾT 22: BÀI 12 : LIÊN KẾT ION
  Tóm lại:
  Liên kết ion hình thành giữa các kim loại mạnh (điển hình) và phi kim mạnh (điển hình).
  Các nguyên tử kim loại nhường electron để hình thành ion dương (cation).
  Các nguyên tử phi kim nhận electron để hình thành ion âm (anion).
  Những ion tích điện trái dấu hút nhau bằng lực hút tỉnh điện tạo thành liên kết ion.
  * CỦNG CỐ KIẾN THỨC
  TIẾT 22: BÀI 12 : LIÊN KẾT ION
  * Làm bài tập: Các bài tập trong sgk.
  * Chuẩn bị: Tìm hiểu sự hình thành phân tử : H2, Cl2 , N2, HCl, CO2
  * HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

  CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
  Giáo viên : Nguyễn Trung Quân
  Lớp : 10A5
  a. H2O
  b. NH3
  c. KCl
  Câu 2: Liên kết hoá học trong NaCl được hình thành là
  a. 2 hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh
  b. Mỗi nguyên tử Na và Cl góp chung 1 electron
  c. Mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu electron để trở thành các ion trái dấu hút nhau
  Câu 3:Trong các hợp chất sau đây, chất nào chứa ion đa nguyên tử ? Giải thích
  a. KCl
  b. CaCl2
  c.NH4Cl
  d.
  Giải thích : Vì NH4Cl có ion NH4+ là ion đa nguyên tử
  IV. BT VẬN DỤNG - BÀI TẬP 5 ( 4 NHÓM CÙNG LÀM )
  Câu 1: Cho các chất sau chất nào có liên kết ion ? Giải thích
  Giải thích: Vì trong phân tử KCl có K nhường 1e cho Cl tạo 2 ion mang điện tích trái dấu nên hút nhau tạo phân tử KCl
  11+ và 10- = 1+
  Na+
  17+ và 18- = 1-
  Cl-
  11+
  17+
  +
  -
  17+ và18- = 1-
  Cl-
  17+ và 18- = 1-
  Cl-
  12+ và 10- = 2+
  Mg2+
  17+
  12+
  17+
  -
  -
  2+
  + Biểu diễn bằng phương trình hoá học
  K + Cl2
  K Cl
  2*1e
  2
  2
  +
  -
  + Phương trình tạo ion của nguyên tử và sơ đồ hình thành liên kết
  K K+ + 1e
  K+ + Cl- KCl
  * Biểu diễn sơ đồ liên kết bằng phương trình phản ứng:
  * Phương trình tạo ion và sơ đồ hình thành liên kết
  Mg2+ + 2Cl-
  MgCl2
  Mg + Cl2
  Mg Cl2
  2e
  2+
  -
  11p và 10e
  (11+) + (10-) = 1+
  Na+
  11+
  +
  11p và 10e
  (11+) + (10-) = 1+
  Na+
  11+
  +
  17p và 18e
  (17+) + (18-) = 1-
  Cl-
  17+
  -
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓