Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Văn Lam
Giới tính Nam
Email Traitimbanggia5_2012@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quang Yên
Quận/huyện Huyện Lập Thạch
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Hóa học
Giới thiệu normal
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 811 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 7121 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này