Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Ngọc Anh
Giới tính Nữ
Email ngocanh.soroban@gmail.com
Đơn vị THCS Đống Đa
Tỉnh/thành hà nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 199 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 96 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này