Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trần Hoa
Giới tính Nữ
Email lanhoa124@gmail.com
Đơn vị ĐHCN
Tỉnh/thành tp.hcm
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 289 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 89 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này