Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tạ Thị Oanh
Giới tính Nữ
Email pandaoanh@gmail.com
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh
Quận/huyện Quận 5
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 81 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 2842 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này