Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Ngô Văn Thạnh
Giới tính Nữ
Email ngominhak240@gmail.com
Đơn vị trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng
Tỉnh/thành Gia Lai
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 348 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 104 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này