Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Việt Anh
Giới tính Nam
Email chipcoi8687@Gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Keo Lôm
Quận/huyện Huyện Điện Biên Đông
Tỉnh/thành Điện Biên
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu chua
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 677 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 46 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này