Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Công Thành
Giới tính Nam
Email nguyencongthanhnongu@gmail.com
Đơn vị Trường THCS Nong U
Tỉnh/thành Điện Biên
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 373 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 87 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này