Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Ngô Thị Hồng Nhung
Giới tính Nữ
Email ngothihongnhung77@yahoo.com.vn
Đơn vị THCS Gia Sinh
Tỉnh/thành Ninh Bình
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 811 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 156 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này