Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mỳ
Giới tính Nữ
Email my.khoasinh@gmail.com
Đơn vị HL
Tỉnh/thành NB
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 514 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 49 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này