Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Thẳm Thăng Y
Giới tính Nam
Email thamthangylt@yahoo.com.vn
Đơn vị hp
Tỉnh/thành hp
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1156 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 19 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này