Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Hứa Văn Lâm
Giới tính Nam
Email huavanlam88@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Điền
Quận/huyện Huyện Lộc Ninh
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 441 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 117 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này