Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lam Thi Thu Thuy
Giới tính Nữ
Email lamthuthuy2000@yahoo.com
Website http://violet.vn/lamthuthuy
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hà Trung
Quận/huyện Huyện Hà Trung
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Bùi Thị Hiền, Dương Văn Thành
Đã đưa lên 294 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1112 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 61652 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này