Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Vũ Đình Chung
Giới tính Nam
Email chungcop1979@gmail.com
Đơn vị trương thach that
Tỉnh/thành hanoi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 539 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 1608 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này