Tìm kiếm

Quảng cáo

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu
Giới tính Nữ
Email ngthupt@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mỹ Thuận
Quận/huyện Huyện Tân Sơn
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi NGUYỄN VĂN THÀNH, Nguyễn Lam Ngọc
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 24 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 1592 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này