Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Đức Việt
Giới tính Nam
Email dv_12tn@yahoo.com
Đơn vị thcs thuy tien
Tỉnh/thành tn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1286 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 123 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này