Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Đức Thuận
Giới tính Nam
Email Thuanngoc@yahoo.com
Chức vụ Trưởng Phòng
Đơn vị THPT Vinh Bao
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2077 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 625 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này