Tìm kiếm

Quảng cáo

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên phạm thị mai
Giới tính Nữ
Email maimit1426@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vạn Hương
Quận/huyện Quận Đồ Sơn
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 400 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 67 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này