Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Bảo Vinh
Giới tính Nam
Email vinh_nguyen_bao_vinh@yahoo.com.vn
Đơn vị Trường THPT Phạm Thành Trung
Tỉnh/thành Tiền Giang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 62 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 49 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này