Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Thái Thị Nga
Giới tính Nữ
Đơn vị Truong TH Thi Tran Cam Xuyen
Tỉnh/thành Ha Tinh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 705 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 77 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này