Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thùy Dương
Giới tính Nữ
Email ndng22@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Quý Đôn
Quận/huyện Huyện Duy Xuyên
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2532 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 607 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này