Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Thu Trang
Giới tính Nữ
Email bobien456@gmail.com
Đơn vị THCS Lê Anh Xuân
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 702 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 27 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này