Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Bùi Văn Ngư
Giới tính Nam
Email maichiyeu1nguoi_dolaem_hp@yahoo.com.vn
Đơn vị trương THCS Đai Đông
Tỉnh/thành Hai Phong
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1721 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 17 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này