Tìm kiếm

Quảng cáo

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hường
Giới tính Nữ
Email nguyenthihuong201187@yahoo.com
Chức vụ Giám đốc Sở
Đơn vị mn vạn điểm
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu không có thành tích gì đáng kể
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 602 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 116 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này