Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Cái Minh Thật
Giới tính Nam
Email thatak20@gmail.com
Đơn vị An Khê
Tỉnh/thành Gia Lai
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 31 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2498 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 28760 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này